Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 12
Poprzedni tydzień: 99
Poprzedni miesiąc: 471
Ogółem: 88100

Poland 68.2%Poland
United States 15.5%United States
Germany 10.3%Germany
United Kingdom 1.7%United Kingdom
Norway 0.6%Norway
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

Jeśli nie znalazłeś tutaj aktualnej informacji to może ona już być na Facebooku www.facebook.com/szynwald


Hymn ŚDM PANAMA 2019 po polsku. Autorem oryginalnego hymnu "Niech mi się stanie według słowa Twego" jest Panamczyk Abdiel Jiménez. Polską wersję na zlecenie Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM przygotowało, Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży w Limanowej. Aranżacji podjął się, Bartek Szułakiewicz z Tarnowa. Solistami w hymnie są limanowscy artyści - Andrzej Skorupa, Marta Florek, Iwona Młynarczyk i ks. Łukasz Żurek. W nagraniu uczestniczył 90-osobowy chór, który składał się przede wszystkim z limanowskiej młodzieży. (2017-10-08)

Hymnu Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie "Hágase en mí, según tu palabra"

 

Hymnu Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie, polska aranżacja "Niech mi się stanie według słowa Twego"


Październik miesiącem różańca

Październik miesiącem różańca. Różaniec zapoczątkowany został prawdopodobnie przez laikat jako naśladownictwo liturgii godzin (Brewiarza) obecnej w zgromadzeniach zakonnych, podczas których mnisi modlili się codziennie za pomocą 150 psalmów. Osoby laickie, nie potrafiące zwykle czytać, zastąpiły psalmy pięćdziesięcioma lub nawet stu pięćdziesięcioma "Zdrowaś Maryjo". Modlitwa ta, przynajmniej w pierwszej swej połowie tak bardzo związana z Biblią, datuje się zgodnie ze starożytnymi rycinami w miejscach zebrań chrześcijan na co najmniej początki drugiego wieku. Z czasem rozpoczęto używanie sznura z paciorkami (koronki), aby śledzić dokładną liczbę modlitw. Choć zapisy historyczne wspominają wcześniejsze użycie sznura modlitewnego podczas odmawiania modlitwy Ave Maria, to pierwsze wspomnienie o Psałterzu Najświętszej Maryi Panny następuje przy okazji zwycięstwa nad albigensami w 1213 roku. Od XV wieku wydarzenie to łączone jest z podaniem o przekazaniu Różańca świętemu Dominikowi przez Matkę Bożą. Do Polski modlitwę różańcową sprowadził i szeroko propagował ją wśród wiernych dominikanin Święty Jacek. Różaniec zastąpił popularną praktykę modlitewną składającą się z recytowania 50 Psalmów w trzech seriach lub po 150 za jednym razem. Zamiast psalmów odmawiano 150 razy "Modlitwę Pańską", którą w średniowieczu zamieniono na "Pozdrowienie anielskie". Forma modlitwy ustaliła się przy końcu XVI wieku i nie zmieniła się, aż do początku XX wieku w związku z dodatkiem modlitwy fatimskiej. Jej rozszerzenia poprzez wprowadzenie opcjonalnej (katolik może bez przeszkód odmawiać również tradycyjną formę różańca) czwartej części, tajemnic światła (nazywanych niekiedy świetlistymi), dokonał papież Jan Paweł II. Miało to miejsce w opublikowanym 16 października 2002 r. (w 24. rocznicę swego pontyfikatu) w liście apostolskim pod tytułem Rosarium Virginis Mariae, zgodnie z którym jej odmawianie jest pozostawione jako propozycja i modlitwa pierwotnymi trzema częściami dalej uważana jest za ważną. Istnieje teoria mówiąca, że nazwa "ogrodu różanego" pochodzi ze średniowiecza (w związku ze zmianami obejmującymi modlitwę). Jego odmawianie porównywano z dawaniem (sadzeniem) Matce Bożej róż. Stąd modlitwę nazwano również "wieńcem różanym", czyli różańcem. (2017-10-01)


Wybory do Rad Duszpasterskich. W myśl Statutu Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej - Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. W związku z upływem kadencji wybranych przed 5 laty Parafialnych Rad Duszpasterskich, Ks. Bp Ordynariusz zarządził w całej Diecezji nowe wybory do tychże Rad w dniu 15 października 2017 r. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Z urzędu do Rady należą: Proboszcz piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady, Ks. wikariusz, p. kościelny oraz przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających na terenie parafii.

KALENDARIUM WYBORÓW RAD DUSZPASTERSKICH W DIECEZJI TARNOWSKIEJ w roku 2017:
- do 7 października (sobota) – proces zgłaszania kandydatów
- 8 października (niedziela) – podanie do wiadomości publicznej nazwisk kandydatów
- 15 października (niedziela) – WYBORY Rady Duszpasterskiej

(2017-09-17)


Coroczne ponawianie deklaracji dotyczącej uczestnictwa w religii – niezgodne z przepisami. Domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji od rodziców lub pełnoletnich uczniów dotyczącej uczestnictwa w lekcjach religii jest jawnym nadużyciem... czytaj całość ›› (info: www.diecezja.tarnow.pl 2017-09-03)


Oczekiwania diecezjan wobec V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Właśnie ukazał się pierwszy numer Biuletynu V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zawarte w nim zostały dokumenty synodalne, informacje sekretariatu, oraz oczekiwania wobec synodu spływające z diecezji czytaj całość ›› (info: www.diecezja.tarnow.pl 2017-08-31)


Apel Przewodniczącego Episkopatu o pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic. Z apelem o wsparcie dla dotkniętych skutkami ostatnich nawałnic, zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Wyraził również solidarność z poszkodowanymi i zapewnił o modlitwie.
Publikujemy treść Apelu:

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w związku z nawałnicami, jakie nawiedziły Polskę czytaj całość ›› (info: www.diecezja.tarnow.pl 2017-08-28)


Nowy katecheta w naszej Parafii ks. Paweł Szewczyk. Oficjalnie informujemy, że decyzją Ks. Biskupa odszedł od nas Ks. Tomasz Rokosz, który przeszedł do Parafii Grybów. Na jego miejsce przyszedł do naszej wspólnoty Ks. Paweł Szewczyk, dotychczasowy duszpasterz w Parafii Dębica-Latoszyn. Ks. Pawła serdecznie witamy i życzymy wielu łask i Bł. Bożego w naszej Parafii. (2017-08-27)


Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych obchodzone 15 sierpnia, w Polsce nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej. Najświętsza Maryja mocą Bożą została wzięta do nieba z ciałem i duszą po zakończeniu ziemskiego życia – lecz Maryja nie umarła jak zwykły człowiek ale została zabrana do Nieba. W Polsce czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej owoców a w niektórych rejonach Polski podczas mszy świętej święci się wiązanki kwiatów i ziół. Polacy to święto obchodzą bardzo uroczyście, jednak największe uroczystości mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Marii oraz jej Wniebowzięcia. A na Jasną Górę zmierzają tradycyjnie piesze pielgrzymki pątników z całej Polski aby oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie. Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius XII 1 listopada 1950 roku w Konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus". Czytamy tam między innymi: "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej".(2017-08-15) 


XXII Dożynki Gminy Skrzyszów oraz jubileusz wsi Pogórska Wola. Dożynki odbędą się 20 sierpnia. Już 19 sierpnia o 17:00 rozpoczną się zabawy dla dzieci, wieczorem o 20:00 odbędzie się koncert zespołu Fajters, oraz zabawa taneczna. W niedzielę program wygląda następująco:
13:00 Msza Święta Dożynkowa
14:15 Uroczystości związane z obchodami 600-lecia Pogórskiej Woli
Obrzędy dożynkowe
Wręczenie odznak honorowych
16:00 Prezentacja sołectw i konkurs wieńców
17:15 Program artystyczny

›› występy uczniów z ZSPiG w Pogórskiej Woli
›› koncert Wojciecha Jackowca z zespołem
›› koncert Natalii Szroeder

22:00 zabawa taneczna
Wśród licznych atrakcji i smacznej kuchni wesołe miasteczko salto-salto, pokaz sztucznych ogni. (o godzinie 19:00 w hali sportowej odbędzie się odłożone losowanie nagród z Festynu Rodzinnego w Skrzyszowie). (2017-08-10)

dozynki17


XIV Diecezjalny Marsz Trzeźwości. Z Tarnowa do Skrzyszowa, sobota 5 sierpnia.

marsztrzezwosci2017

 (2017-08-05)


margaretkaCentrum Apostolatu MARGARETKA - Ośrodek Krzewienia Modlitwy za Kapłanów w Polsce. Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Ojcu Jozo Zovko, byłemu proboszczowi parafii w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina), objawiła się Matka Boża i płakała przed nim z powodu kapłanów. Ojciec Jozo wspomina słowa Maryi: Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu każdego dnia. Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich przestało wpatrywać się w Tajemnicę Kapłaństwa z pokorą pełną podziwu i dziękczynienia, a wiele tysięcy kapłanów po prostu zdradziło otrzymane od Boga powołanie, porzuciło tę najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną służbę w Kościele i odeszło bezpowrotnie ze stanu duchownego, dając przy tym niemałe zgorszenie dla wiernych. Byli zdolni, utalentowani, ale upadli z powodu braku dostatecznej pomocy modlitewnej Kościoła.
Jak stworzyć margaretkę. GRUPA MODLĄCYCH SIĘ OSÓB MARGARETKĘ mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny. Ważne jest to, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem Apostolatu MARGARETKA jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy - każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. MODLITWA Siedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana, wybiera formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada i kontynuuje ją przez całe swoje życie, także po jego śmierci. Więcej informacji znajdziesz na www.margaretka.org.pl. (info. www.margaretka.org.pl 2017-08-05)


Odpust parafialny w Szynwałdzie i 60 lecie kapłaństwa o. Kazimierza. Dzisiaj 16 lipca w naszej Parafii obchodzimy odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej z Góry Karmel. Dzisiaj również obchodzi jubileusz 60 lecia kapłaństwa nasz rodak o. Kazimierz Plebanek. W prezencie od wspólnoty parafialnej otrzymał pamiątkową stułę z napisem 60, którą wręczył ks. proboszcz Józef Michalski. Z okazji jubileuszu życzenia złożyli przedstawiciele Parafii. Na uroczystość przybył również redemptorysta biskup Marek Piątek z Brazylii. O. Zbigniew Haim pochodzący z pobliskiej Zalasowej wygłosił kazanie, przyjechali również księża z sąsiednich Parafii. (foto. Stanisław Plebanek 2017-07-16)

Życzenia dla o. Kazimierza i podziękowania jubilata

Kazanie odpustowe o. Zbigniewa Haima

Msza odpustowa i jubileusz 60 lecia kapłaństwa o. Kazimierza Plebanka - naszego rodaka

(film zrealizował Stanisław Podraza)


Odpust parafialny w Szynwałdzie. Święto Matki Bożej z Góry Karmel jest obchodzone 16 lipca w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej. W naszej wspólnocie Parafialnej obchodzony jest coroczny odpust 16 lipca lub w najbliższą niedzielę. Według tradycji 16 lipca 1251 roku Najświętsza Panna ukazała się błogosławionemu Szymonowi Stockowi i wręczyła mu szkaplerz karmelitański. Wypowiadając te słowa "Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Papież Innocenty IV pobłogosławił szkaplerz i ustanowił liczne odpusty również tym którzy należą do Bractwa Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Święto Matki Bożej z Góry Karmel karmelici obchodzili od XIV wieku, Benedykt XIII zatwierdził to święto i może ono być obchodzone w całym Kościele. Noszący szkaplerz mogą liczyć na szybkie wyzwolenie z czyśćca przez Najświętszą Pannę. Dawniej szkaplerz noszono na dwóch tasiemkach, tak że jego jedna część spoczywała na piersiach a druga na plecach, były na nich wizerunki Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. W roku 1910 papież święty Pius X zezwolił ze względów praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym. Noszący szkaplerz są zobowiązani do chrześcijańskiego życia i czczenia szczególnie Najświętszej Maryi Dziewicy oraz odmawiania codziennie modlitwy Pod Twoją Obronę. (2017-07-16) 

oltarz


Piknik Muzyczny STACJA NIEBO - fotorelacja

Scholka dziecięca ARMIA NAJWYŻSZEGO

Zespół MUODE KOTY (1)

Zespół MUODE KOTY (2)

(filmy zrealizował Stanisław Plebanek)

Piknik Muzyczny STACJA NIEBO. Więcej zdjęć i filmiki z pikniku, na Facebooku www.facebook.com/szynwald zaśpiewała między innymi, Scholka dziecięca ARMIA NAJWYŻSZEGO, zespół MUODE KOTY. Było super!!! (2017-07-10)


Pielgrzymka do Tuchowa na odpust M.B Tuchowskiej. Parafianie z Szynwałdu wyruszyli w sobotę na pielgrzymkę do Tuchowa. Pielgrzymów prowadził Tomasz Marcinek, nasz rodak alumn W.S.D u O. Redemptorystów. Uczestników, którzy wyruszyli w drogę, było 54, najmłodszy pielgrzym miał 2,5 roku a najstarsza pani niespełna 70 lat. Uczestnicy wzięli udział w uroczystej sumie z procesją wokół kościoła. (Nagrania i foto. Stanisław Plebanek 2017-07-09)

Wysłuchaj wypowiedzi Tomasza Marcinka, alumna W.S.D u O. Redemptorystów i mamy 2,5 letniego synka

Młodzieżowe piosenki pielgrzymkowe

Pieśń Maryjna

Zobacz wszystkie zdjęcia w Albumie Pielgrzymka na Odpust do Tuchowa 8 lipca 2017 w drodze ››

Zobacz wszystkie zdjęcia w Albumie Pielgrzymka na Odpust do Tuchowa 8 lipca 2017 msza św. ››

Możesz również zobaczyć foto-relacje na żywo i filmiki z Pieszej Pielgrzymki do Tuchowa na www.facebook.com/szynwald


Msza polowa na cmentarzu cholerycznym w Szynwałdzie na granicy z Trzemesną. Już po raz drugi została odprawiona msza św. za zmarłych, przy nowym krzyżu postawionym w zeszłym roku, (niektórzy nazywali to miejsce "wisieluch"). Krzyż znajduje się przy bezimiennych grobach około 500 zmarłych na cholerę i tyfus w latach 1847 – 1853. Na zakończenie mszy św. została poświęcona nowa kapliczka, wykonana na wzór starej, która będzie powieszona w miejsce poprzedniej, na drzewie w "Czerwonym Dole". Jest to miejsce w Trzemesnej gdzie znajduje się również cmentarz choleryczny. Mszę świętą odprawili proboszcz Zalasowej ks. Kazimierz Kozyra, o. Zbigniew Haim i o. Karol Barnaś. (fot. Stanisław Plebanek 2017-06-31)

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii ››

(film zrealizował Stanisław Podraza)


Na pielgrzymkę czas wyruszyć. W sobotę 8 lipca wyruszy parafialna piesza pielgrzymka na Wielki Odpust Tuchowski. O godzinie 6:30 spod kościoła pielgrzymi wyruszą w drogę do Sanktuarium w Tuchowie przez Szynwałd, Trzemesnę i Karwodrzę. Pielgrzymce będzie przewodził ks. Tomasz Rokosz wikariusz naszej Parafii. (fot. Stanisław Plebanek 2017-07-06)

Zobacz zdjęcia z Pielgrzymki w 2016 roku ››

1odpusttuchow16

2odpusttuchow16


Sklep RDN Małopolska "Radiowe Dzieło Miłosierdzia". 3 października br. w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 9 zostanie otwarty sklep "Radiowe Dzieło Miłosierdzia". Rozpoczęcie o godz. 17:00.

Nowa inicjatywa radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz to wotum wdzięczności za Rok Miłosierdzia. – Naszym celem jest podanie bratniej dłoni najbardziej potrzebującym – mówi ks. Jacek Miszczak, dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Osoby potrzebujące otrzymają bony, dzięki którym będą mogły dokonać zakupów artykułów spożywczych. – Cały czas opracowujemy bazę instytucji, w których będzie można otrzymać bony. Będą one dostępne także w siedzibie radia RDN Małopolska w Tarnowie – tłumaczy ks. Jacek Miszczak.
Zrealizowanie bonów będzie możliwe tylko w sklepie "Radiowe Dzieło Miłosierdzia" przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Placówka będzie otwarta od poniedziałku do piątki w godz. 10:00-15:00. Bony, które będziemy mogli podarować osobie potrzebującej będzie można nabyć w siedzibie radia RDN Małopolska. Sklep "RDM" będzie prowadził obrót towaru tylko i wyłącznie za bony.
Biuro Promocji i Reklamy RDN Małopolska

rdnsklep

(Info. www.rdn.pl 2016-10-03)

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2017