Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 13
Poprzedni tydzień: 81
Poprzedni miesiąc: 275
Ogółem: 82324

Poland 77.7%Poland
United States 9%United States
Germany 2.8%Germany
Canada 1.8%Canada
Brazil 1.4%Brazil
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

Tydzień MisyjnyTydzień Misyjny. Misjonarz (łac. missionarius) - osoba wysłana przez Kościół w celu szerzenia wiary chrześcijańskiej według słów Jezusa Chrystusa "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody". Tarnów to swego rodzaju stolica polskich misjonarzy. Wywodzący się stąd księża misjonarze pracują na całym świecie. Działalność misyjna Kościoła to działalność, którą podejmują wysłani przez Kościół przedstawiciele zwani misjonarzami. Celem misji jest między innymi głoszenie Ewangelii i zakładanie struktur kościoła wśród niechrześcijan. Po epoce wielkich odkryć geograficznych misjonarze byli często jedynymi orędownikami ludów tubylczych. Wiązało się to i do dziś wiąże z wprowadzaniem zdobyczy cywilizacyjnych, misjonarze oprócz chrześcijańskiego orędzia przynoszą ze sobą pomoc medyczną i ekonomiczną. Misyjne punkty medyczne w krajach "trzeciego świata" często są jedynym sposobem na zapewnienie podstawowej opieki ludności lokalnej. Misjonarze prowadzą też szkoły oraz podejmują działania umożliwiające podjęcie studiów wyższych przez młodzież. Zobacz zdjęcia w galerii z misji w Afryce Ojców Redemptorystów z Tuchowa więcej w galerii Muzeum misyjne i etnograficzne ›› (2016-10-23) 


caritas3Jak pomóc rodzinom w Libanie i w Syrii. W Gościu Niedzielnym dziś informacje o tym, jak można włączyć się w program pomocy rodzinom w Libanie i w Syrii. Pomocą zostają objęte rodziny bez względu na wyznanie, są to więc zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie. Pomoc jest skierowana do konkretnych osób w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: "Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować". Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Na tej stronie, w sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są różne możliwości konkretnej pomocy do wyboru lub jako jednorazowy Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. (2016-10-23)


Miłosierni jak Ojciec. 22 października 2016 roku odbędzie się Pielgrzymka Nauczycieli i wychowawców w "Roku Miłosierdzia" do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.

Program pielgrzymki
9:30 - Słowo powitania wygłosi o. mgr. lic. Bogusław Augustowski (proboszcz sanktuarium)
9:40 - Przejście przez Bramę Miłosierdzia
9:50 - Konferencję "Bądźcie świadkami miłosierdzia" wygłosi ks. dr Jan Bartoszek - Misjonarz Miłosierdzia
10:30 - Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania
11:00 - Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Leszka Leszkiewicza
12:15 - Agapa (posiłek)

Organizatorzy: Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i wychowawców, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. (Info. www.diecezja.tarnow.pl 2016-10-09)

pielgrzymnauczycieli


Październik miesiącem różańca

Październik miesiącem różańca. Różaniec zapoczątkowany został prawdopodobnie przez laikat jako naśladownictwo liturgii godzin (Brewiarza) obecnej w zgromadzeniach zakonnych, podczas których mnisi modlili się codziennie za pomocą 150 psalmów. Osoby laickie, nie potrafiące zwykle czytać, zastąpiły psalmy pięćdziesięcioma lub nawet stu pięćdziesięcioma "Zdrowaś Maryjo". Modlitwa ta, przynajmniej w pierwszej swej połowie tak bardzo związana z Biblią, datuje się zgodnie ze starożytnymi rycinami w miejscach zebrań chrześcijan na co najmniej początki drugiego wieku. Z czasem rozpoczęto używanie sznura z paciorkami (koronki), aby śledzić dokładną liczbę modlitw. Choć zapisy historyczne wspominają wcześniejsze użycie sznura modlitewnego podczas odmawiania modlitwy Ave Maria, to pierwsze wspomnienie o Psałterzu Najświętszej Maryi Panny następuje przy okazji zwycięstwa nad albigensami w 1213 roku. Od XV wieku wydarzenie to łączone jest z podaniem o przekazaniu Różańca świętemu Dominikowi przez Matkę Bożą. Do Polski modlitwę różańcową sprowadził i szeroko propagował ją wśród wiernych dominikanin Święty Jacek. Różaniec zastąpił popularną praktykę modlitewną składającą się z recytowania 50 Psalmów w trzech seriach lub po 150 za jednym razem. Zamiast psalmów odmawiano 150 razy "Modlitwę Pańską", którą w średniowieczu zamieniono na "Pozdrowienie anielskie". Forma modlitwy ustaliła się przy końcu XVI wieku i nie zmieniła się, aż do początku XX wieku w związku z dodatkiem modlitwy fatimskiej. Jej rozszerzenia poprzez wprowadzenie opcjonalnej (katolik może bez przeszkód odmawiać również tradycyjną formę różańca) czwartej części, tajemnic światła (nazywanych niekiedy świetlistymi), dokonał papież Jan Paweł II. Miało to miejsce w opublikowanym 16 października 2002 r. (w 24. rocznicę swego pontyfikatu) w liście apostolskim pod tytułem Rosarium Virginis Mariae, zgodnie z którym jej odmawianie jest pozostawione jako propozycja i modlitwa pierwotnymi trzema częściami dalej uważana jest za ważną. Istnieje teoria mówiąca, że nazwa "ogrodu różanego" pochodzi ze średniowiecza (w związku ze zmianami obejmującymi modlitwę). Jego odmawianie porównywano z dawaniem (sadzeniem) Matce Bożej róż. Stąd modlitwę nazwano również "wieńcem różanym", czyli różańcem. (2016-10-02)


Sklep RDN Małopolska "Radiowe Dzieło Miłosierdzia". 3 października br. w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 9 zostanie otwarty sklep "Radiowe Dzieło Miłosierdzia". Rozpoczęcie o godz. 17:00.
Nowa inicjatywa radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz to wotum wdzięczności za Rok Miłosierdzia. – Naszym celem jest podanie bratniej dłoni najbardziej potrzebującym – mówi ks. Jacek Miszczak, dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Osoby potrzebujące otrzymają bony, dzięki którym będą mogły dokonać zakupów artykułów spożywczych. – Cały czas opracowujemy bazę instytucji, w których będzie można otrzymać bony. Będą one dostępne także w siedzibie radia RDN Małopolska w Tarnowie – tłumaczy ks. Jacek Miszczak.
Zrealizowanie bonów będzie możliwe tylko w sklepie "Radiowe Dzieło Miłosierdzia" przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Placówka będzie otwarta od poniedziałku do piątki w godz. 10:00-15:00. Bony, które będziemy mogli podarować osobie potrzebującej będzie można nabyć w siedzibie radia RDN Małopolska. Sklep "RDM" będzie prowadził obrót towaru tylko i wyłącznie za bony.
Biuro Promocji i Reklamy RDN Małopolska

rdnsklep

(Info. www.rdn.pl 2016-10-03)


Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Dzisiaj do naszej Parafii przyjechała siostra ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych z Częstochowy. Siostra zachęcała do wstąpienia do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym i opowiadała jakie łaski można przez to wyprosić dla dusz czyśćcowych. Siostra przedstawiła, jak działa Apostolstwo, aby przystąpić do apostolstwa, należy wypełnić formularz dostępny w przedsionku kościoła i zanieść do zakrystii. Gdy będzie odpowiednia ilość członków z naszej Parafii to powstanie grupa parafialna MDPC.

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM
Informacja. Wśród wielu rodzin zakonnych jakie Duch Święty powołał do istnienia w Kościele jest również zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, którego misją jest niesienie pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu. Zostało założone w 1889 roku przez bł. o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna przy współudziale Wandy Olędzkiej jako bezhabitowe. Zgromadzenie, nie mogąc dotrzeć do wszystkich środowisk i parafii bezpośrednio, pragnie realizować i rozszerzać powierzoną mu misję w Kościele przez współpracowników, należących do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym Członkiem APDC może zostać każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Dla młodzieży przeznaczone jest Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca (MDPC).
Zadania Członków Apostolstwa
Osoba należąca do APDC stara się żyć w stanie łaski uświęcającej, pełnić wole Bożą, rozwijać w sobie życie duchowe przez korzystanie z sakramentów świętych i lekturę Pisma Świętego oraz patrzeć na wszystkie doświadczenia jakie go spotykają w świetle wiary. Zjednoczony z Chrystusem Odkupicielem i jego zbawczą Ofiarą, członek APDC wspomaga zmarłych poddanych oczyszczeniu w różnoraki sposób, a zwłaszcza przez ofiarę Mszy św., dobre uczynki, modlitwę, jałmużnę, odpusty itp. Stara się w miarę możności o pozyskiwanie nowych członków APDC.
Włączenie się do APDC następuje przez dostarczenie do Centrum APDC wypełnionej i osobiście podpisanej karty członkowskiej, na podstawie której otrzymuje się potwierdzenie w formie Pamiątki z Aktem ofiarowania. Odmawianie go jest znakiem duchowej więzi wszystkich członków APDC między sobą i ze Zgromadzeniem. Członkowie APDC mogą apostołować indywidualnie albo tworzyć za pozwoleniem księdza proboszcza grupy parafialne. Wszyscy członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Każdy poniedziałek jest dniem wzajemnej duchowej i modlitewnej łączności. W miarę swoich możliwości członkowie starają się tez wspomagać Apostolstwo materialnie. Nie stanowi to jednak warunku przynależności. Za APDC i formację jego członków z ramienia Zgromadzenia odpowiedzialna jest jedna z sióstr.

Dla APDC organizowane są między innymi rekolekcje, dni skupienia. Centrum APDC wydawany jest kwartalnik "Do Domu Ojca". Można również nabyć dwa obszerne modlitewniki za zmarłych: "Okaż im Panie swoje miłosierdzie" oraz "Aby mieli życie wieczne". Dostępne są tez inne publikacje opracowane w Zgromadzeniu w celu szerzenia nabożeństwa za dusze czyśćcowe.

Patronami APDC są: Matka Boża Pośredniczka Łask (7 V)
św. Józef (19 III) bł. Honorat Koźmiński (13 X) i bł. Maria od Opatrzności (7 II)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Chęć włączenia się do APDC można zgłosić na adres:
APDC przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
ul. OLEŃKI 9; 42-226 CZĘSTOCHOWA tel. +48 600 831 552; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Zgromadzenia: www.apdc.wspomozycielki.pl

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Gdybyśmy wiedzieli, jak Wiele moglibyśmy otrzymać łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby one tak zapomniane. (św. Jan Vianney)

Czym jest Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Jak pomagać zmarłym

(2016-09-25)


Plebiscyt "Dziennika Polskiego". Plebiscyt na najlepszego: Proboszcza, Wikariusza, Siostrę Zakonną 2016 roku oraz najlepszą parafię Małopolski. Nasz proboszcz ks. mgr Józef Michalski jest kandydatem na najlepszego proboszcza województwa Małopolski 2016. Głosować można według instrukcji zamieszczonej na kuponach w "Dzienniku Polskim" oraz przez SMS do 10 października do 15:59. Więcej szczegółów na stronie internetowej dziennika w artykule: Do naszego plebiscytu zgłoszono rekordową liczbę duchownych. Zaczynamy głosowanie! ›› (2016-09-25)


Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych obchodzone 15 sierpnia, w Polsce nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej. Najświętsza Maryja mocą Bożą została wzięta do nieba z ciałem i duszą po zakończeniu ziemskiego życia – lecz Maryja nie umarła jak zwykły człowiek ale została zabrana do Nieba. W Polsce czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej owoców a w niektórych rejonach Polski podczas mszy świętej święci się wiązanki kwiatów i ziół. Polacy to święto obchodzą bardzo uroczyście, jednak największe uroczystości mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Marii oraz jej Wniebowzięcia. A na Jasną Górę zmierzają tradycyjnie piesze pielgrzymki pątników z całej Polski aby oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie. Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius XII 1 listopada 1950 roku w Konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus". Czytamy tam między innymi: "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej". (2016-08-15) 


Uroczysta msza św. odprawiona w niedzielę w naszej parafii z młodzieżą z Ekwadoru przybyłą na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

(filmy zrealizował Stanisław Podraza)


Pielgrzymka młodzieży. Piesza pielgrzymka młodzieży, która będzie uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży. Pielgrzymka rozpoczęła się w Skrzyszowie, odpoczynek był, na Górze Marcina następnie pielgrzymi przeszli do sanktuarium N.M.P. Szkaplerznej na Burku w Tarnowie. O 13:00 została odprawiona msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bpa Leszka Leszkiewicza, a następnie przejście do Tarnowskiej Katedry i przekroczenie Bramy Miłosierdzia. (fot. Plebanek Stanisław 2016-07-30)

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galeriach

Piesza pielgrzymka młodzieży która będzie uczestniczyła w ŚDM, Skrzyszów – Tarnów - 22 lipiec 2016 ››

Msza św. i przejście przez Bramę Miłosierdzia w Tarnowie młodzieży przybyłej na ŚDM, - 22 lipiec 2016 ››

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2016