Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 5
Wczoraj: 24
Poprzedni tydzień: 496
Poprzedni miesiąc: 927
Ogółem: 98744

Poland 82.5%Poland
United States 13.7%United States
Canada 1.4%Canada
United Kingdom 0.5%United Kingdom
Austria 0.4%Austria
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

 Siostry Służebniczki pochodzące z Szynwałdu (rok wstąpienia 1894-1903)

Siostra KANTOR KATARZYNA MAKSYMA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Pierwsze śluby złożyła

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

22.11.1874

05.1894 __ 07.08.1912 22

Placówki siostry

Zmarła na gruźlicę płuc

Siostra zmarła†

06.10.1916 r. w Piskorowicach pow. Jarosław mając 42 lata

Siostra DUMARA ANNA ZENOBIA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Pierwsze śluby złożyła

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

26.10.1879

30. 03. 1895 20. 01.1897 __ 2

Placówki siostry

S. Zenobia wstąpiła do Zgromadzenia Służebniczek w bardzo młodym wieku, bo liczyła zaledwie 15 lat. W nowicjacie zachorowała na gruźlicę płuc. Matka jej przyjechała po nią ze względu na możliwość szybszego wyleczenia jej, ale chora prosiła, by pozostawiono ją w domu zakonnym, bo - jak mówiła - woli tam umierać, aniżeli poza nim żyć. Złożyła I śluby i w zgromadzeniu służyła 2 lata.

Siostra zmarła†

25. 01. 1897 roku w Starej Wsi mając 18 lat

Siostra ZIĘBA BARBARA SCHOLASTYKA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Pierwsze śluby złożyła

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

6.12.1876

30.03.1895 02.07.1896 __ 1

Placówki siostry

Siostra Scholastyka w nowicjacie zachorowała na tyfus. Ze względu na słabe serce nie uratowano jej życia. Przed śmiercią, w obecności kapłana i sióstr odmówiła formułę ślubów zakonnych. Przy ostatnim słowie Amen zamknęło oczy i żyć przestała.

Siostra zmarła†

02.07.1896 roku w Starej Wsi mając 20 lat

Siostra ZIĘBA HELENA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Pierwsze śluby złożyła

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

09.08.1897

20.04.1896 __ __ 1

Placówki siostry

Siostra Helena była sierotą, od najmłodszych lat wychowywała się u Sióstr Służebniczek w Szynwałdzie. W 17 roku życia rozpoczęła nowicjat w Starej Wsi. lecz wkrótce potem zachorowała na gruźlicę płuc. Mimo leczenia nie nastąpiła poprawa a choroba szybko postępowała i siostra Helena zupełnie przytomnie, z modlitwą na ustach przeszła do wieczności.

Siostra zmarła†

10.03.1897 roku w Starej Wsi mając 18 lat

 Siostra HETMAN WIKTORIA EDWINA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Pierwsze śluby złożyła

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

14.12.1878

01. 06.1897  __ 29. 05.1914 56

Placówki siostry

Jako nowicjuszka II roku s. Edwina pracowała w szwalni konwiktorskiej oo. Jezuitów w Chyrowie (1898-1900). Następnie prowadziła ochronkę: w Woli Justowskiej (1900-1901), w Spytkowicach (1901-1903), w Pruchniku (1904-1905), w Krakowie - Olszy (1905-1907). w Pisrnch (908-1913), w Tyliczu (1913-1914) i przez kilka miesięcy 1914 roku w Rzezawie. Pod koniec 1914 roku przez kilka miesięcy pracowała w Czechach, po czym wróciła do Rzezawy. Przez kilkanaście lat była przełożona domu: w Rzezawie (1915-1918), w Brniu (1918-1925) i w Czarnym Dunajcu (1925-1926). Obsługiwała potem chorych i prowadziła ochronkę w Osieku (1926-1931), następnie obsługiwała chorych w domu starców w Tarnopolu (1931-1933) i również w Tarnopolu, ale w zakładzie sierot pracowała w pralni zakładowej (1933-1945). Od 1945 roku prowadziła kuchnię w Sanoku (1945-1946), potem w Wilczkowicach (1946-1948), w Rudnej (1948-1950). w Skawinie1950-1952) i w Świątnikach (1952-1953). Na tej ostatniej placówce s. Edwina była już chora. Chętnie jednak pomagała siostrze w kuchni. Gdy siły jej słabły, pozostawała stale w łóżku. Jak zawsze celowała w zakonnym posłuszeństwie, była cicha i rozmodlona. Do końca pamiętała o potrzebach Kościoła, Ojczyzny, Zgromadzenia i to w żarliwej modlitwie przedkładała Bogu.

Siostra zmarła†

14. 02. 1953 roku w Świątnikach Górnych pow. Kraków mając 75 lat

Siostra LITWIN KATARZYNA FELICJA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Pierwsze śluby złożyła

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

28.09.1883

07.12.1899 __ 09.05.1913 47

Placówki siostry

Siostra Felicja pochodziła z licznej religijnej i zamożnej rodziny. Miała 5 rodzonych i jedną przyrodnią siostrę i dwóch braci. Pięć jej sióstr wstąpiło do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Pierwszą placówką siostry Felicji była Poręba Żegoty. Pomagała w pracy w kuchni i przygotowywała się do profesji zakonnej (1901-1902), następnie odbyła praktykę w kuchni i posługiwaniu chorym w Szczucinie (1902-1906). W tym okresie 26 czerwca 1903 r. złożyła profesje zakonną. W latach 1906-1907 pracowała w kuchni i obsługiwała chorych w Kańczudze, a od 1907 do 1908 roku opiekowała się swoją chorą matką. Następnie po kilkutygodniowym wypoczynku w Starej Wsi siostra Felicja objęła pracę przy kościele a zarazem i opiekę nad chorymi w Podkamieniu (1908-1912, 1913-1922). W tym drugim okresie pełniła obowiązki przełożonej i organistki. Od 1912 do 1913 roku opiekowała się chorymi w Złoczowie. Następnie pełniła obowiązki przełożonej domu i organistki przez kilka miesięcy w Woli Rzędzińskiej potem w Zakopanem - Olczy (1922-1924). Od 1924 do 1926 roku pełniła obowiązki socjuszki mistrzyni nowicjatu, prowadziła chór i grała podczas nabożeństw w kaplicy. Następnie przeniesiono siostrę do Kochawiny na stanowisko organistki (1926 - 1940). W okresie okupacji niemieckiej siostra Felicja przebywała przez kilka miesięcy od 27 kwietnia 1940 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Uściu Solnym i znowu w Kalwarii i w Orzechówce, po czym 4 grudnia 1941 roku wróciła do Kochawiny. 14 listopada 1945 roku wraz z innymi siostrami wyjechała do Starej Wsi, ale już ciężko chora na nerki, gruźlicę kości i serce. Wśród cierpień fizycznych była do końca życia zjednoczona z Bogiem. Siostra Felicja miała wesołe i pogodne usposobienie. Kochała młodzież uczyła śpiewu i grała na organach. Była wierna swemu powołaniu. Odznaczała się obowiązkowością i pracowitością a także chętnie służyła innym, świadcząc drobne posługi.

Siostra zmarła†

09.03.1946 roku w Starej Wsi mając 63 lata

Siostra ŚRUTEK ELŻBIETA TAIDA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Obłóczyny

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

26.10.1882

16.11.1900 21.12.1900 08.06.1913 58

Placówki siostry

Siostra Taida przed wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek ukończyła szkołę ludową i kurs robótek ręcznych u sióstr służebniczek. Jako nowicjuszka drugiego roku pomagała w pracy przy dzieciach ochronkowych: w Zabierzowie, i w Pisarach (1902-1903) i w Chrzanowie (1903-1904). Po złożeniu 17 maja 1904 roku pierwszej profesji zakonnej prowadziła samodzielnie ochronkę: w Skawinie (1904-1905), w Porąbce Uszewskiej (1905-1907), w Szczucinie (1907-1909), w Rudnej (1909-1910), w Sieniawie (1910 -1911) i w Sanoku (1911-1913). Na tej ostatniej placówce od roku 1912 pełniła także obowiązki przełożonej domu. Obowiązki przełożonej domu spełniała potem w Muszynie (1913-1917), w Krakowie przy ul. Krupniczej (1917-1918), w Odrzykoniu (1918-1919), w seminarium duchownym w Częstochowie (1919-1921), w Łodzi w seminarium duchownym (1921 - 1926), w szpitalu w Drohobyczu (1926-1927), w szpitalu w Gorlicach (1927-1932), w Zakopanem "Księżówka" (1932-1933) i znowu w Gorlicach (1933 - 1968). W roku 1950 została zwolniona z obowiązków, opuściła służbowe mieszkanie w szpitalu i przebywała do końca życia w prywatnym mieszkaniu sióstr. Od 1956 r. nie pełniła już obowiązków przełożonej ze względu na postępującą u niej sklerozę, zanik pamięci a często i świadomości. Zmarła na zapalenie płuc. Siostra Taida pełniła obowiązki sumiennie, z przekonaniem, że przez to spełnia wolę Bożą. Wnosiła w otoczenie dużo pogody, radości. Umiała własnym przykładem zachęcić innych do służby bliźnim. Miała dobre, współczujące serce, zwłaszcza dla chorych i tymi najchętniej się opiekowała. Dla sióstr była dobrą matką i przewodniczką, dlatego z ich strony doznawała wiele dobroci w chwilach dla siebie trudnych, szczególnie w ostatniej chorobie.

Siostra zmarła†

15.11.1958 roku w Gorlicach mając 76 lat
Siostra MAZUR AGNIESZKA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Obłóczyny

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

05.08.1885

06.11.1903 08.12.1903 01.02.1905 2

Placówki siostry

Siostra Agnieszka wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek po ukończeniu szkoły ludowej. W nowicjacie zachorowała na gruźlicę płuc. Na kilka dni przed śmiercią złożyła śluby zakonne. Tak przygotowana odeszła do wieczności. Siostra Agnieszka w swojej ostatniej, ciężkiej chorobie zadziwiała otoczenie cierpliwością i pogodnym przyjmowaniem z ręki Bożej wszelkich cierpień.

Siostra zmarła†

04.02.1905 roku w Starej Wsi mając 20 lat

Siostra KANTOR MARIANNA KASYLDA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Pierwsze śluby złożyła

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

29.10.1885

9. 01.1903 __ 16.07.1909 9

Placówki siostry

Po ukończeniu nowicjatu s. Kasylda uczyła się prywatnie i 31 maja 1906 roku złożyła w Tarnowie egzamin z zakresu III klasy szkoły wydziałowej. W 3 lata później złożyła egzamin dojrzałości w seminarium nauczycielskim w Przemyślu. Następnie podjęła pracę nauczycielki w państwowej szkole ludowej w Sniatynce w powiecie drohobyckim. W kilka lat później zachorowała na gruźlicę płuc. W ostatnim stadium choroby wyjechała do domu macierzystego i tam zmarła.

Siostra zmarła†

22.02.1912 roku w Starej Wsi pow. Brzozów mając 27 lat

Siostra MAZUR MARIA RÓŻA

Rok urodzenia

Wstąpiła do zgromadzenia

Pierwsze śluby złożyła

Złożenie ślubów wieczystych

W zgromadzeniu lat

20.09.1886

09.01.1903 29.09.1906 26.07.1918 74

Placówki siostry

Siostra Róża pochodziła z rodziny głęboko religijnej, a przez matkę została starannie wychowana. Już w II roku nowicjatu została wysłana do Łańcuta (1903 - 1905), gdzie u sióstr boromeuszek uczęszczała przez dwa lata do szkoły wydziałowej. Przez następne 2 lata uczyła się prywatnie i w roku 1907 złożyła przed państwową Komisją w Zaleszczykach egzamin dojrzałości Seminarium Nauczycielskiego. Zaraz po zdaniu egzaminu otrzymała posadę nauczycielską w Białokrynicy (1907 - 1912). Następnie pracowała w Starej Wsi koło Drohobycza (1912 -1921), z tym, że podczas I wojny światowej pielęgnowała chorych w szpitalu wojskowym, potem podjęła pracę w Czarnej (1921 - 1924). W roku 1924 wróciła do Białokrynicy i pracowała tam przez długie lata. Usunięta w 1940 roku z posady nauczycielskiej, mieszkając nadal w Białokrynicy, prowadziła tajne nauczanie w Brzeżanach, obsługiwała kościół i pracowała przy gospodarstwie. Gdy było niebezpiecznie, przeniosła się na kilka miesięcy do Brzeżan. W roku 1944 siostra Róża wybrała się na Zachód i przybyła do Szynwałdu. Tutaj zatrzymała się w domu na Litwinówce i w roku 1945 podjęła pracę w szkole powszechnej, uczyła do roku 1948. Po zwolnieniu uczyła religii do roku 1961. W latach (1955 - 1961 i 1962 - 1963) pełniła obowiązki przełożonej. Potem już jako emerytka - przebywała do roku 1967 pomagając w pracach polowych. W roku 1967 przeniesiona została do domu sióstr emerytek w Szynwałdzie i tam przebywała do śmierci, która była skutkiem ogólnej miażdżycy. Siostra Róża grała też w kościołach: w Białokrynicy, Starej Wsi i w Czarnej. U siosrty Róży wybijały się cnoty prawdziwej służebniczki. Siostra była prosta, szczera, zjednoczona z Bogiem, pracowita. Jako nauczycielka wywiązywała się jak najlepiej ze swoich obowiązków zawodowych w uznaniu czego od władz świeckich otrzymała odznaczenie najpierw Krzyż brązowy, potem srebrny. Prowadziła też bezinteresownie wieczorowe kursy dla dorosłych, za co otrzymywała rok rocznie podziękowania. Cenili ją bardzo mieszkańcy Białokrynicy - jak świadczy o tym list jednego z jej byłych uczniów, napisany do siostry przełożonej domu w Szynwałdzie po śmierci siostry Róży: "Dziś z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że była to osobowość nieprzeciętna. Wytrwałość we wszystkich poczynaniach, a przy tym skromność i świętość czyniły ją godną czci i szacunku. Byliśmy jej wdzięczni za to, czego nas uczyła, a szczególnie za to, że tak umiejętnie wszczepiała w nasze serca miłość do Najświętszego Serca Jezusowego i do Kościoła. Była to jej trudna i mozolna praca, ale ta praca nie poszła na marne". Taka była siostra Róża. A gdy już nie mogła pracować, to modliła się dużo i spokojnie przygotowywała się do odejścia - wdzięczna Bogu za łaski, jakie były jej udziałem.

Siostra zmarła†

21.06.1976 roku w Szynwałdzie mając 90 lat
   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018