Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 6
Poprzedni tydzień: 23
Poprzedni miesiąc: 46
Ogółem: 102596

Poland 81.9%Poland
United States 12.5%United States
United Kingdom 2.7%United Kingdom
European Union 1.3%European Union
Italy 1.3%Italy
   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

Kaplica na Świniogórze pod wezwanie Matki Bożej Dobrej Rady

 Świniogóra to największy przysiółek Szynwałdu (część Szynwałdu od strony Zalasowej) nazwa ta występowała już w XVII wieku. Jest kilka hipotez dotyczących takiej nazwy. Być może dotyczyła ona hodowli świń, ale mogła też być nazwą pogardliwą pod adresem mieszkańców przysiółka. Zdecydowaną większość mieszkańców stanowili ludzie biedni. Przeciętny gospodarz miał 3-4 morgi lichej ziemi. Jesienią i zimą, prowadzące tam drogi polne były nieprzejezdne bądź to z powodu błota, bądź śniegu. Ludzie mieli daleko do szkoły i kościoła. Ksiądz Aleksander Siemieński dążył do poprawy warunków życia mieszkańców Świniogóry. Wyrazem tego była budowa ochronki Sióstr Służebniczek. Na terenie ofiarowanym przez Macieja Zegara, po wykarczowaniu terenu w 1903 roku ruszyła budowa. Kierownikiem budowy został brat Jan Nepomucen Grala, redemptorysta z Tuchowa, fachowy murarz. 30 kwietnia 1905 roku ksiądz biskup Leon Wałęga poświecił dom dla sióstr i ochronkę. W uroczystym nabożeństwie wzięło udział wielu księży. W domu mieściła się też kaplica, w której ludzie gromadzili się na nabożeństwa. Początki działalności sióstr były trudne. Złodzieje nie oszczędzali ochronki. Były nawet plany jej zamknięcia, ale siostry dały się ubłagać i zostały, z pożytkiem dla mieszkańców Świniogóry. Ks. Siemieński po otwarciu ochronki próbował nadać przysiółkowi nową nazwę - "Święta Góra" lub "Góra św. Teresy". Obydwie te nazwy się nie przyjęły. Pozostała Świniogóra i tak jest do dzisiaj. Po kilkuletnich staraniach księdza proboszcza Siemieńskiego w listopadzie 1916 roku została utworzona w przysiółku klasa eksponowana szkoły w Szynwałdzie. Korzystały z niej również dzieci z Zalasowej, Źwiernika i Łęk. 

 Makieta projektu Kaplicy

na Świniogórze (fot.1*)

 Kaplica na Świniogurze pod wezwanie

Matki Bożej Dobrej Rady (fot.2)

 Największym osiągnięciem księdza proboszcza Zymuły było wybudowanie kaplicy a raczej małego kościoła pod wezwanie Matki Bożej Dobrej Rady na Świniogórze (fot.2 i 3). Proboszcz początkowo był niezdecydowany czy zacząć budowę kaplicy czy też nową plebanię. Zdecydował się jednak na budowę kaplicy ze względu na trudności jakie mieli tam parafianie w uczęszczaniu na msze święte. Projekt kaplicy na Świniogórze wykonał ksiądz Władysław Szczebak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie (fot.1). Pierwsze prace rozpoczęto w listopadzie 1981 roku, budowa trwała około 5 lat. Jednakże brakowało funduszy umożliwiających kontynuację budowy. Parafia nie wiele pomagała czynem społecznym, ale zbierano składki. Z pomocą przyszedł ksiądz dr. Stanisław Świdziński, który po studiach w Rzymie, podjął pracę duszpasterską w Niemczech w parafii położonej w północnej RFN, blisko granicy holenderskiej. On to właśnie przysyłał dary do parafii, chemię budowlaną a zwłaszcza odzież. Początkowo rozdawano je za darmo później parafianie którzy je brali składali ofiary, które zostały przeznaczone na budowę kaplicy. 12 kwietnia 1982 roku na Świniogórę przyjechała wycieczka z RFN z księdzem Świdzińskim, w celu obejrzenia placu budowy kaplicy. Również jego wierni z RFN pomagali finansowo. Akcja ta rozpoczęła się jeszcze przed rokiem 1980 i trwała aż do śmierci ks. Zymuły. W latach 1983-1984 ukończono mury, wykonano strop, wieże i konstrukcję dachową a w 1985 roku wykańczano wnętrze kaplicy. Były też i kłopoty z tym rozdawaniem, czy sprzedawaniem darów. Ludzie stali nieraz już od wieczora czy od północy w kolejce i zdarzały się różne nieprzyjemne incydenty. Proboszcz osobiście pilnował rozdziału tych darów, by nie dostawały się one w ręce tylko niektórych z pominięciem bardziej potrzebujących. Powstawały przy takiej okazji różne pretensje i żale do proboszcza, co wpłynęło na pewne umniejszenie jego popularności pośród ludzi. Ostatni transport darów przyszedł w październiku 1985 roku mniej więcej na miesiąc przed śmiercią księdza Zymuły. Mimo pewnych problemów, "dary" wspomogły finansowo budowę kaplicy i przyczyniły się do jej wybudowania. Na trzy dni przed poświęceniem kaplicy proboszcz udał się do Tarnowa aby zamówić fotografa. Ksiądz proboszcz miał problemy ze zdrowiem a tego dnia dostał ataku serca, stracił przytomność i musiano wezwać pogotowie. Uroczystego poświęcenia kaplicy pod wezwanie Matki Bożej Dobrej Rady dokonał ksiądz biskup Bobowski z Tarnowa w niedzielę 28 lipca 1985 roku. Wtedy został również wmurowany kamień węgielny (fot.4). W tym dniu swój jubileusz 25- lecia kapłaństwa obchodził ks. dr. Stanisław Świdziński nasz rodak, który do jej powstania tak bardzo się przyczynił. Była również obecna delegacja z Niemiec razem z księdzem Świdzińskim, dla której w dowód wdzięczności za okazaną pomoc powtarzano po niemiecku streszczenia przemówień i wygłaszane wiersze. Mimo dużego zmęczenia proboszcz w tum dniu udał się wieczorem do państwa Świdzińskich na jubileusz 25 - lecia kapłaństwa ks. dr. Stanisława Świdzińskiego. Ksiądz Ryznar zakupił do kaplicy trzy nowe obrazy na płótnie przedstawiające Matkę Boską Dobrej Rady - główny ołtarz (fot.5,6), świętego Stanisława i świętego Wojciecha, które ozdobiły wnętrze kaplicy i ogrodził teren wkoło kaplicy. Z centrum Szynwałdu na Świniogórę jest około 9 km. skrótami niezbyt wygodnymi, jest tylko pięć kilometrów. Obecnie do kaplicy chodzi około 200 wiernych, także mieszkających w pobliżu parafianie z Zalasowej, Źwiernika, i Łęk Górnych.

 

 Kaplica na Świniogurze pod wezwanie 

Matki Bożej Dobrej Rady (fot.3)

 Kamień węgielny 

poświęcony 28.VII.1985 (fot.4)

 Ołtarz główny (fot.5)

 Kaplica wewnątrz (fot.6)

Materiał opracowano na podstawie książek: "ŻAL MI TEGO LUDU Ks. Prałat Aleksander Siemieński 1851 - 1939, proboszcz w Szynwałdzie 1885 - 1939" i "PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE". Autorem książek jest O. Stanisław Stańczyk CSsR nasz rodak pochodzący z Szynwałdu. 

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018