Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 6
Poprzedni tydzień: 23
Poprzedni miesiąc: 46
Ogółem: 102596

Poland 81.9%Poland
United States 12.5%United States
United Kingdom 2.7%United Kingdom
European Union 1.3%European Union
Italy 1.3%Italy
   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

Odpusty zupełne i cząstkowe

Odpusty mogą być zupełne: zyskujemy wtedy darowanie całej kary, albo cząstkowe: darowana nam jest część kary. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego, pójdzie prosto do Nieba. Gdyby się tak stało po uzyskaniu odpustu cząstkowego, pozostanie w czyśćcu krócej. Oczywiście, odpust dotyczy także darowania kary doczesnej tu, na ziemi, nie tylko po śmierci. Powinniśmy bardzo sobie cenić odpusty i chętnie się starać o ich uzyskanie, bo w ten sposób oddalamy od siebie słuszną karę za nasze grzechy, którą musielibyśmy odbyć tu na ziemi lub w życiu przyszłym. Aby zyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kary, trzeba spełnić następujące warunki: być w stanie łaski uświęcającej, przystąpić do Komunii Świętej, mieć intencję uzyskania odpustu, wypełnić czyn, za który Kościół przyznaje odpust (na przykład odprawić Drogę Krzyżową) oraz pomodlić się w intencjach Papieża (na przykład Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...). Jest jeszcze warunek najtrudniejszy: trzeba wyzbyć się przywiązania do wszystkich grzechów, nawet powszednich. Odpust cząstkowy zyskuje się podobnie. Będąc w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, trzeba spełnić uczynek, za który Kościół przyznaje odpust, na przykład odmówić konkretną modlitwę. Jeżeli chcemy zyskać odpust zupełny, a zabraknie nam tego ostatniego warunku, czyli braku przywiązania do najmniejszego nawet grzechu, również zyskujemy odpust cząstkowy. Odpust zupełny można zyskać tylko raz dziennie (wyjątkowo drugi raz w godzinie śmierci). Odpustów cząstkowych możemy zyskać bardzo wiele. O ile Kościół nie postanowił inaczej, odpusty można ofiarować za siebie lub za dowolną osobę zmarłą. Ponieważ nie wiemy, czy byliśmy w chwili zyskiwania odpustu zupełnego wolni od wszelkich przywiązań do grzechu, możemy za jedną duszę starać się zyskać odpust wiele razy. Aby nie zmarnować szansy zyskania wielu odpustów w ciągu dnia przez brak właściwej intencji, dobrze jest taką intencję wzbudzić w sobie na początku dnia na przykład słowami: "Boże mój, pragnę dzisiaj zyskać wszystkie odpusty, jakich mogę dostąpić, i ofiaruję je za dusze w czyśćcu (albo za konkretną duszę lub za samego siebie)". "Odpust parafialny" jest to możliwość uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła tej parafii przy spełnieniu pozostałych warunków (stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do grzechu). Jedna spowiedź wystarczy do zyskania wielu odpustów zupełnych, ale do Komunii świętej trzeba przystąpić za każdym razem oddzielnie. Popatrzmy, jak łatwo możemy zyskiwać darowanie należnych nam kar za grzechy. Byłoby bardzo niemądre pozbawiać się tych wielkich dóbr duchowych, jakimi są odpusty. Nie tylko możemy przez nie pomagać sobie, ale wybawiać z czyśćca dusze drogich nam zmarłych albo przynajmniej skracać im pobyt w krainie oczyszczenia. Dusze czyśćcowe będą nam wdzięczne za pomoc i będą się modlić w naszej intencji. Powinniśmy być wdzięczni Kościołowi, który udostępnia nam Niebieski Skarbiec za cenę tak niewielkiego wysiłku.

Ks. Adam Martyna

Oto przykłady, za jaki czyn możemy zyskać odpust zupełny lub cząstkowy według wykazu odpustów z 1969 roku:

Odpusty zupełne

- za przyjęcie błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi, nawet przez radio lub telewizję

- za udział w rekolekcjach przynajmniej przez trzy dni

- udział we Mszy św. prymicyjnej

- udział we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25 -, 50 - 60-lecia kapłaństwa

- publiczne odmówienie (odśpiewanie) hymnu "Ciebie Boga wysławiamy" w ostatnim dniu roku

- publiczne odmówienie hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź..." w Nowy Rok i Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

- odprawienie Drogi Krzyżowej tam, gdzie jest ona prawnie erygowana

- odmówienie Różańca w kościele razem z innymi, w rodzinie lub innej wspólnocie

- nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu świętego patrona parafii i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga"

- nawiedzenie cmentarza w ciągu 8 dni po Wszystkich Świętych i modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące (w każdym dniu można zyskać jeden odpust)

- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w rocznicę swego chrztu lub w trakcie obrzędów liturgii Wigilii Paschalnej

- czytanie Pisma Świętego przez pół godziny.

Ponadto tylko w Polsce

- udział w Gorzkich Żalach w Wielkim Poście

- odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub obecnym w tabernakulum.

Odpusty cząstkowe

- za pobożne przeżegnanie się

- odmówienie modlitwy "Wieczny odpoczynek"

- odmówienie Różańca indywidualnie

- odmówienie Psalmu 51

- słuchanie kazania

- odmówienie tak zwanej modlitwy św. Bernarda do Matki Bożej "Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo..."

- odmówienie Litanii zatwierdzonej do odmawiania publicznego

- odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa

- odmówienie Aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa

- odmówienie Aktów Wiary, Nadziei, Miłości i Żalu

- odmówienie modlitwy "Aniele Boży, stróżu mój"

- odmówienie modlitwy "Anioł Pański", a w okresie wielkanocnym "Królowo Nieba wesel się"

- odmówienie jakiegokolwiek Aktu komunii duchowej

- udział w nauczaniu lub uczenie się samemu nauki chrześcijańskiej

- nawiedzenie Najświętszego Sakramentu (choćby krótkie)

- odmówienie modlitwy po Komunii Świętej "Duszo Chrystusowa, uświęć mnie"

(2012-07-25)

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018