Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 6
Poprzedni tydzień: 23
Poprzedni miesiąc: 46
Ogółem: 102596

Poland 81.9%Poland
United States 12.5%United States
United Kingdom 2.7%United Kingdom
European Union 1.3%European Union
Italy 1.3%Italy
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

Matka Boża Nieustającej Pomocy

 Obraz Matka Boża Nieustającej Pomocy sprowadził do Szynwałdu ks. proboszcz Siemieński w 1909 roku (fot.1). Nieustanną Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaprowadził ks. Piotr Kyrcz w 1962 r. Uroczystość wprowadzenia Obrazu M.B.N.P w 1909 r. opisał w czasopiśmie "Chorągiew Maryi" redemptorysta o. Leon Pyżalski. Oto pełny tekst opisu: 

 Matka Boża Nieustającej Pomocy

(fot.1)

 Ołtarz Matka Boża Nieustającej

Pomocy (fot.2)

 "Piękny dzień w Szynwałdzie (pod Tarnowem) Mieć dobrą i gorąco kochającą matkę - to jedna z największych pociech dla serca ludzkiego. Parafia szynwałdzka mająca już tak troskliwego o jej dobro ojca w osobie Przew. ks. Proboszcza Al. Siemieńskiego, doczekała się tego roku najlepszej, jaką mieć może na świecie, matki, bo Matki Nieustającej Pomocy. Przew. ks. proboszcz chcąc koniecznie ze swej parafii uczynić trzódkę wedle Serca Bożego a widząc, że sił z wiekiem coraz więcej mu nie dostaje, umyślił sprowadzić z Rzymu do swej parafii cudowny obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, aby sama Matka Najśw. prowadziła dalej dzieło przez niego rozpoczęte. Wiadomo, że każda kopia rzymskiego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (którą wykonuje artysta na miejscu w Rzymie i której autentyczność potwierdza papieskie breve) jest cudowna jak i sam oryginał. We wszystkich częściach świata znajdują się już takie obrazy i wszędzie słyną cudami. Otóż w dniu 16 lipca postanowił Przew. ks. Proboszcz obdarzyć swą parafię takim cudownym obrazem i z uroczystością jak największą wprowadzić Królową wszystkich i Matkę do swego kościoła. Parafianie dobrej woli przyszli mu w tem z pomocą: i tak jedna rodzina sprawiła własnym kosztem obraz oraz wspaniałe ramy i wyłożyła na to 400 K. Inni w inny sposób okazywali swe nabożeństwo do Matki Najśw. i ofiarowali ze swego grosza, na co kogo stać było. Wybudowano bramę tryumfalną, przyozdobiono kościół, o muzyce nawet nie zapomniano. Przede wszystkim jednak serca gotowały się na ten dzień uroczysty: Już dwa dni przed tem spowiadali się parafianie, aby swej Matce niebieskiej mogli przynieść w darze serce bez grzechu i aby jak najliczniej mogli w owym uroczystym dniu przystąpić do Stołu Pańskiego. I rzeczywiście nie mała liczba przyjęła Sakramenty Św., bo około tysiąca. Samo wprowadzenie Obrazu odbyło się w następujący sposób: Cudowny Obraz urządzony na sposób feretronu czekał na plebanii, tam też około godz. 10 udano się z kościoła w uroczystej procesyi. Kapłani w uroczystych kościelnych szatach, a prowadził procesyę ks. dr. Maciejowski z Tuchowa. Gdy lud wszystek stanął przed plebanią, kapłani wynieśli obraz na ganek lecz zasłonięty. Po chwili obraz odsłonięto a kaznodzieja, O. Kaz. Majgier, redemptorysta, z całą gorącością zawołał do wszystkich: »Oto Matka twoja!« i na tenże temat miał krótką przemowę. Chwila to była uroczysta i rzewna. Słowa czcigodnego kaznodziei i samże obraz swoim dziwnie pociągającym i dobroci pełnym wyrazem wlewały do serc strapionych niebieską pociechę i tę pewność, że nowy a tak słodki węzeł łączyć będzie szynwałdzką parafię z Matką Nieustającej Pomocy. Słowo »Oto Matka twoja« odbiło się dziwnie rzewnem i słodkiem echem we wszystkich sercach i zawsze bez wątpienia rozbrzmiewać będzie w sercach szynwałdzkich parafian. Ruszyła ku kościołowi procesya. Śpiewając nabożne pieśni obniesiono obraz trzy razy naokoło kościoła: pierwszy raz kapłani, drugi raz czcigodne Siostry Służebniczki w imieniu wszystkich panien, a trzeci raz młodzieńcy w imieniu reszty parafii. Po procesyi umieszczono obraz na prowizorycznym ołtarzu obok kościoła i tam przed tymże obrazem odprawiła się uroczysta suma z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Odprawił ją ks. Dziekan. Po sumie wygłosił O. Kaz. Majgier kazanie zastosowane do chwili a trafił widocznie do serca zgromadzonych, gdyż ciche szlochania i łzy świadczyły o głębokim wzruszeniu. Z naciskiem podniósł kaznodzieja, że Najśw. Marya Panna, jeżeli jest Matką Nieustającej Pomocy we wszystkich potrzebach, to przede wszystkiem i na pierwszem miejscu w sprawie zbawienia dusz. Dlatego ci spomiędzy parafian, o których nawróceniu już wszyscy zwątpili, powinni pierwsi rzucić się do stóp tej dobrej Matki. Zachęcał do ufnej i wytrwałej modlitwy tych wszystkich, których bliscy krewni żyją z dala od P. Boga, w niebezpieczeństwie utracenia swej duszy. Wreszcie oddał kaznodzieja wszystkie stany parafii pod opiekę Matki Nieustającej Pomocy. Po sumie i kazaniu pozostawiono obraz ku publicznej czci na dziedzińcu obok kościoła, a gromadka pobożnych przez cały czas aż do nieszporów modliła się i nuciła pieśni przed cudownym obrazem. Koło godziny 5 odprawiono przed tymże obrazem na dworze krótkie nabożeństwo, obniesiono obraz raz jeszcze w procesyi naokoło kościoła, poczem umieszczono go w bocznym ołtarzu. Ma więc Matka Nieustającej Pomocy nową stolicę miłosierdzia w diecezji naszej. Oby pomóc raczyła najłaskawiej Przew. ks. Proboszczowi w zbawiennych jego zamysłach dla dobra parafii, oby każde serce szynwałdzkiej parafii uczuło, że ma rzeczywiście nad sobą opiekę najczulszej Matki – Matki Nieustającej Pomocy".

Ks. L.E CssR

Nieustanną Nowennę w Szynwałdzie zaprowadził ks. Piotr Kyrcz w 1962 r.Szynwałd do zaprowadzenia Nieustannej Nowenny przygotował się misjami. Głosili je oo. Dominik Stawarz i Tadeusz Lasko redemptoryści z Tuchowa w dniach 5 - 13 V 1962 r. Pierwszą Nieustanną Nowennę odprawiono w połączeniu w sobotnim misyjnym nabożeństwem maryjnym, potem odprawiano ją w środy. Wtedy też ks. Kyrcz podjął decyzję sprawienia nowych bocznych ołtarzy, dostosowanych do stylu kościoła: ołtarz M.B.N.P (fot.2) i św. Józefa. 20 X 1963 r. podczas parafialnej sumy poświęcił je ks. prałat dr. Stanisław Sroka. Obecny proboszcz ks. Józef Michalski w 2009 roku odnowił je i pozłocił. Nabożeństwo Nieustannej Nowenny w Szynwałdzie istnieje już 48 lat. 

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018