Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 26
Poprzedni tydzień: 113
Poprzedni miesiąc: 1027
Ogółem: 100288

Poland 84.4%Poland
United States 10.5%United States
Canada 3.2%Canada
Germany 1.3%Germany
Italy 0.4%Italy
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

Archiwum artykułów - 2014 Grudzień

Kolędnicy Misyjni w naszych domach. "MA TOTO TI AMOLENGE – USŁYSZ PŁACZ DZIECI" to przesłanie tegorocznych kolędników misyjnych którzy odwiedzili nasze domy. Dzieci rozdawały pamiątkowe obrazki z podziękowaniem:

Za modlitwę i ofiarę z serca dziękujemy.
By Wam Jezus błogosławił wciąż prosić będziemy.
Ta pamiątka mała od nas niech Wam przypomina,
ze gdzie dobro się rozlewa niebo się zaczyna!

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii ››

Ofiary zebrane przez kolędników będą przeznaczone dla dzieci z Indii, Republiki Konga, Republiki Środkowo Afrykańskiej, Kamerunu, Boliwii i Kazachstanu. (2014-12-27)


Kolędnicy Misyjni. W Dniu Św Szczepana Ks.Proboszcz pobłogosławił dzieci na czas misyjnego kolędowania w dniu 27 grudnia 2014 roku. Podczas modlitwy rozesłania Ks Proboszcz modlił się "Aby dzieci zaniosły Boże błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a ci, którzy je przyjmą niech stanie się źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwi nasze serca na potrzeby dzieci, które jeszcze nie znają Boga,żyjąc w nędzy duchowej i materialnej. Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich ku Chrystusowi przez to przyczyni się do poznania Bożej miłości przez dzieci z Republiki Konga, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Środkowo Afrykańskiej, Kamerunu, Brazylii, Peru i Boliwii." (S. Stanisława) (2014-12-26)


Święty Szczepan pierwszy męczennik. Święty Szczepan diakon pierwszy męczennik był młodzieńcem i pełnym łaski i mocy Bożej, działał cuda i znaki wśród ludu. Niektórzy z synagogi i ci, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, rozprawiali ze Szczepanem. Ale nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego przemawiał do nich. A mówił tak. "Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Wyznał też przed nimi że wierzy w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa Zbawiciela. gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego" za to ich zdaniem bluźnierstwo sanhedryn skazał go na śmierć przez ukamienowanie około 36 roku. Wyrzucili go poza miasto i ukamienowali, a on do ostatniej chwili modlił się za zabójców. Tak ukamienowali Szczepana, który mówił "Panie Jezu, przyjmij ducha mego!" a gdy osunął się na kolana, zawołał głośno. Panie, nie poczytaj im tego grzechu! po tych słowach skonał a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca. Relikwie świętego od 555 roku znajdują się w Rzymie w Bazylice Świętego Wawrzyńca. Święty Szczepan jest patronem kamieniarzy, artystów. W krajach północno - zachodniej Europy uważany jest za patrona koni, stąd też zwyczaj święcenia owsa w ten dzień. Uroczystość świętego Szczepana obchodzona jest 26 grudnia. (2014-12-26) 


 

Wesołych i błogosławionych świąt

Bożego Narodzenia

Wesołą nowinę dzisiaj Pan nam ogłasza
Jezus się rodzi w żłobie, lecz to wina nasza.
Nie stało brzemiennej miejsca w gospodzie
Syn Boży bez zmazy w szopie się narodził.

boznar3
Gwiazda Betlejemska jasny promień rzuca
Niech odejdzie z życia to, co was zasmuca.
Do pasterskiej szopy gość przychodzi
Radujmy się wszyscy, Bóg nam się narodził.

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to uroczystość Narodzenia Pańskiego w tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, poprzedza je czterotygodniowy Adwent zakończony wigilią i pasterką. Uroczystość Bożego Narodzenia wraz z towarzyszącymi jej specjalnymi obchodami jest znana od IV wieku. Wiemy że od V wieku istniał specjalny formularz mszy na Boże Narodzenie. Od połowy VI wieku w Rzymie odprawiano w tym dniu trzy specjalne msze święte tak zwane "Pasterki" w nocy, o świcie i w dzień. Papież udawał się najpierw o północy do bazyliki Santa Maria Maggiore, dedykowanej macierzyństwu Maryi. Istniała tam już od VI wieku replika groty betlejemskiej. Od IX wieku utożsamiano ten zwyczaj z potrójnym narodzeniem Chrystusa: odwiecznym zrodzeniem przez Boga Ojca, narodzeniem w czasie z Maryi Dziewicy oraz rodzeniem się Chrystusa w sercach ludzkich. W głównej mierze jest to święto rodzinne, ale do pięknej tradycji należy obecność na stole pustego nakrycia, dla niespodziewanego gościa. Cały dzień przed wieczerzą jest dniem ścisłego postu, tradycyjnie gdy zaświeci pierwsza gwiazdka zasiadamy do wieczerzy wigilijnej przygotowanej z dwunastu potraw. Przedtem jednak rodzina czyta urywek z Pisma Świętego o narodzinach Zbawiciela. Później wszyscy składają sobie życzenia oraz łamią się opłatkiem na znak pokoju i pojednania. Pod obrusem, który jest na stole powinno znaleźć się sianko, a na wierzchu opłatek. Po wieczerzy śpiewane są kolędy, o północy udajemy się na pasterkę. 


 

witraze

Zakończyła się konserwacja witraży w prezbiterium naszego kościoła. Na początku grudnia zakończyła się konserwacja dwóch witraży w prezbiterium naszego kościoła. Po ponad dwóch miesiącach nieobecności witraże powróciły na swoje miejsce.

Pragniemy przypomnieć, że witraże w naszym kościele zostały wykonane w 1917 r. przez Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński, według projektu Stefana Matejki, który był bratankiem i uczniem mistrza Jana Matejki. Łącznie w kościele zamontowanych jest 41 witraży, które w marcu br. zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego. Do najcenniejszych pod względem artystycznym należą witraże figuralne przedstawiające postacie świętych. Dwa największe witraże znajdują się w prezbiterium. Przedstawiono na nich postacie św. Konstancji i św. Marty, i właśnie te zdecydowano się odnowić.

Od czasu powstania, a więc przez blisko sto lat, witraże nie były poddawane konserwacji. Upływ czasu dokonał ich znacznej destrukcji, zwłaszcza w warstwie malarskiej. Ponadto powstała na nich gruba warstwa zabrudzeń. Szczególny na to wpływ miał fakt, że przez prawie 70 lat witraże w kościele nie były w żaden sposób chronione przez wiatrem, deszczem i śniegiem. Dopiero w latach osiemdziesiątych zamontowano w kościele drugie okna, które zabezpieczyły witraże. Program prac konserwatorskich obejmował m.in. demontaż witraży, czyszczenie szkieł, klejenie pęknięć, uzupełnienie i retusz warstwy malarskiej termiczne utrwalenie warstwy malarskiej, prostowanie kwater, czyszczenie profili ołowianych, wzmocnienie lutów i kitowanie kitem kredowym. Dodatkowo każda kwatera została obramowana wzmacniającym profilem tytanowo-cynkowym. Wykonawcą wybranym do realizacji projektu był Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński Sp. z o.o., który od 2000 r. jest kontynuatorem przedwojennej działalności zakładu o tej samej nazwie. Demontaż witraży odbył się we wrześniu, po czym zostały one przewiezione do zakładu w Krakowie i poddane konserwacji. Na swoje miejsce powróciły 2 grudnia. Odnowione witraże zachwycają pięknem i głębią kolorów. Postacie stały się wyraźnie, uwidocznionych zostało wiele szczegółów w szatach postaci.

Warto dodać, że odnowione witraże, poza wartością artystyczną stanowią cenny zabytek pod względem historycznym. Witraż przedstawiający św. Konstancję został ufundowany przez Księżną Konstancję Sanguszkową, która była bardzo przychylna dziełom podejmowanym przez ks. Aleksandra Siemieńskiego - ówczesnego proboszcza w Szynwałdzie. Pomagała ona finansowo przy budowie Szkoły Gospodyń i kościoła, wspierała tworzenie ochronek dla dzieci. Przekazała teren pod budowę kościoła, ale mieszkańcy nie chcieli budować na "Pańskim". Była również gotowa oddać cały folwark szynwałdzki pod niespełnione marzenie ks. Siemieńskiego - "Zakład dla chłopców". Natomiast witraż przedstawiający św. Martę został ufundowany przez Szkołę Gospodyń w Szynwałdzie, która była prowadzona przez Siostry Służebniczki. Powstała dzięki staraniu wspomnianego już ks. Siemieńskiego. Działała od 1909 r. do 1949 r., z przerwami w czasie trwania wojen. Jako jedna z najlepszych tego typu szkół w kraju, była innym stawiana za wzór. W czasie istnienia wykształciła ponad 1000 kobiet. Warto wspomnieć, że ze szkołą tą byli związani m.in. Wincenty Witos, gen. Józef Haller i dr Bronisław Dulęba, który zmarł w Szynwałdzie, w czasie kursu dla dziewcząt i tutaj został pochowany w krypcie pod kaplicą cmentarną.

Projekt konserwacji witraży został zrealizowany dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość dofinansowania wyniosła 25 000,00 zł. (2014-12-18)


Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie PoczętaOdpust u Sióstr Służebniczek w Szynwałdzie. Siostry Służebniczki 8 grudnia obchodzą swój odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, uroczysta suma odbędzie się o godzinie jedenastej. W kaplicy od 2004 u sióstr znajduje się cudowna figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Koronacja figury odbyła się w czasie obchodów stulecia Domu Sióstr Służebniczek w Szynwałdzie, uroczystej mszy przewodniczył i koronacji dokonał J.E. Ks. Biskup Wiktor Skworc. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem nakazanym i przypada na dzień 8 grudnia. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX. W dogmacie czytamy między innymi... ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. (2014-12-08)


Dziewczęca Służba Maryjna - przyjęcie nowych dziewczynek do DSM. W niedzielę 7-go grudnia Ks . Proboszcz przyjął do Dziewczęcej Służby Maryjnej siedem nowych dziewczynek z naszej parafii, które zapragnęły w szczególny sposób oddać się w opiekę Niepokalanej. Kandydatki otrzymały "Cudowny Medalik" pelerynkę i spódniczkę niebieską Podczas przyjęcia dziewczynki złożyły przyrzeczenia ,oraz odmówiły uroczyście modlitwę DSM : O Pani moja o Matko moja cała się Tobie oddaję ....... Miejmy nadzieję ,że wspólnota DSM-u będzię się dalej powiększać. Wszyskim dziewczynkom należącym do DSM w dniu patronalnego Święta życzymy wielu łask Bożych i nieustannej radości z wyboru pięknej MARYJNEJ formacji. (S. Stanisława). (2014-12-07)


Poniedziałek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte 6.30, 9.00, o 16.00 w Kaplicy na Świętej Górze i o 17.00 w Kościele. W kaplicy Sióstr jutro wypada odpust ku czci Matki Boskiej Niepokalanej i dlatego uroczysta Suma w Klasztorze. (2014-12-07)

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018