Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 13
Poprzedni tydzień: 496
Poprzedni miesiąc: 927
Ogółem: 98776

Poland 84%Poland
United States 13.5%United States
United Kingdom 0.6%United Kingdom
Austria 0.5%Austria
Canada 0.3%Canada
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

Archiwum artykułów - 2012 Październik

Cmentarz w Szynwałdzie

Wszystkich Świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona pierwszego listopada wywodzi się głównie z czci oddawanej znanym i nieznanym świętym męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych, lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 1 maja. Papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada, a w 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd pierwszy listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół. (2011-10-31) 


Wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Syndrom wyborów, na 18 listopada biskup tarnowski Andrzej Jeż zarządził wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. W parafiach do 10 listopada można zgłaszać kandydatury, bo dzień później, a tydzień przed wyborami trzeba je ogłosić, by wiadomo było na kogo można głosować. Zasadniczo realizowanie czynnego, jak i biernego prawa wyborczego, oddanie głosu i kandydowanie, należy widzieć jako wzięcie na siebie części odpowiedzialności za życie tej podstawowej komórki Kościoła. Rada stanowi co prawda tylko głos doradczy proboszcza, ale roztropny duszpasterz słucha tego, co ludzie mają do powiedzenia i ich spostrzeżenia bierze pod uwagę. Tyle, że w Kościele, pewnie także w naszej diecezji, bardzo wielu świeckich z własnej i nieprzymuszonej woli stawia się w sytuacji klientów, którzy otrzymując "usługę religijną" w parafii nie zaprzątają sobie tą wspólnotą do następnej okazji. Cóż ich mogą obchodzić jakieś wybory. Inni, a też ich jest niemało, z góry zakładają, że proboszcz jest na tyle mądry, a świeccy na tyle głupi, że na pewno żadnego pożytku z takiej rady nie będzie. Inna sprawa, że to czasem proboszcz uważa, że głos doradczy mu niepotrzebny, choć do powołania Rady obliguje go kościelne prawo. Odejmując wszystkich zaskoczonych tym, że są częścią jakiejś parafii, onieśmielonych mądrością duchownych, zdezorientowanych, apatycznych i zniechęconych zostaje w wielu parafiach jedyna grupa aktywnych i świadomych, którzy za jednym zamachem tworzą Radę Parafialną, oddział Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i parę innych grup. Jednym słowem są wszędzie. Ale to nie ich wina. Zastanawiam się, czy dopadnie nas po raz kolejny bardzo polski syndrom wszelakich "wyborów". Głosuje mało kto, kandydować nie ma komu, ale komentować, jak to sprawy w parafii idą w złym kierunku chętnych nie brakuje.

Grzegorz Brożek (Informacja: www.tarnow.gosc.pl 2012-10-17


Dekret w sprawie odpustów w Roku Wiary w Diecezji Tarnowskiej

Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 14 września 2012 ogłosiła – z upoważnienia Ojca Świętego warunki zyskania odpustów w Roku Wiary, który zaczyna się 11 października 2012, a kończy 24 listopada 2013 roku.

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą zyskać wierni:

1. gdy w Roku Wiary wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;

2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą "Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych;

3. gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary;

4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (np. mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią "Ojcze nasz", Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody. Korzystając z uprawnień udzielonych przez Penitencjarię wyznaczam w Diecezji Tarnowskiej następujące miejsca, w których można zyskiwać odpusty związane Rokiem Wiary:

a) bazyliki: Bochnia – św. Mikołaja, Limanowa – Matki Bożej Bolesnej, Mielec – św. Mateusza, Nowy Sącz – św. Małgorzaty, Szczepanów – św. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM, Tarnów – Narodzenia NMP, Tuchów – Narodzenia NMP i św. Stanisława BM

b) sanktuaria: Borki – Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej, Chorzelów – Matki Bożej Królowej Rodzin, Ciężkowice – Pana Jezusa Miłosiernego, Czarny Potok – Matki Bożej Bolesnej, Czermna – Matki Bożej Pocieszenia, Grybów – Matki Bożej Przedziwnej, Jodłowa – Dzieciątka Jezus, Krużlowa – Przemienienia Pańskiego, Lipnica Murowana – św. Szymona z Lipnicy, Nowy Sącz – Matki Bożej Pocieszenia, Odporyszów – Matki Bożej Zwycięskiej, Okulice – Matki Bożej Okulickiej, Pasierbiec – Matki Bożej Pocieszenia, Pilzno – Matki Bożej Pocieszenia, Porąbka Uszewska – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Przeczyca – Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, Przydonica – Matki Bożej Przydonickiej, Stary Sącz – św. Kingi, Strzelce Wielkie – Matki Bożej Szkaplerznej, Szczyrzyc – Matki Bożej Szczyrzyckiej, Tarnów – Matki Bożej Fatimskiej, Tarnów – Matki Bożej Szkaplerznej, Tropie – Świętych Pustelników Świerada i Benedykta, Zabawa – bł. Karoliny Kózkówny, Zawada koło Dębicy – Matki Boskiej Zawadzkiej.

c) kościoły parafialne w pierwszy piątek każdego miesiąca, podczas "Triduum Sacrum" oraz w dni celebracji i spotkań, wpisanych do diecezjalnego kalendarza Roku Wiary. Ustanawiając powyższe miejsca łaski ufam, że miejscowi duszpasterze pilnie dołożą wszelkich starań, ażeby wierni przybywający do tych świątyń, zostali ubogaceni jak najobfitszymi łaskami z okazji przeżywanego Roku Wiary.

W tej myśli udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

(Informacja: www.diecezja.tarnow.pl 2012-10-17)


Zmarł o. Stanisław Stańczyk junior.

O. Stanisław Stańczyk O. Stanisław Stańczyk urodził się 8.09.1954 r. w Szynwałdzie, diec. tarnowska. Po odbyciu rocznego nowicjatu dn. 15.08.1974 r. złożył pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Redemptorystów. Dn. 15.08.1979 złożył profesję wieczystą a 5.06.1980 r. przyjął w Tuchowie święcenia prezbiteriatu z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza. Był duszpasterzem w Głogowie (1980 – 1983). Następnie studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie im. Franciszka Józefa w Innsbrucku, uzyskując tytuł doktora teologii. Od r. 1989 był profesorem WSD Redemptorystów w Tuchowie, prowadząc wykłady z zakresu teologii dogmatycznej i wstępu do teologii. Staraniem o. Stanisława dn. 14.10.1991 powstała w Tuchowie Mała Poligrafia Redemptorystów. Jej dyrektorem został mianowany o. Stanisław, który kierował drukarnią aż do swej śmierci. Odszedł z tego świata niespodziewanie 8.10.2012 r. Żył 58 lat, 38 w Zgromadzeniu Redemptorystów i 32 lata w kapłaństwie.

Pogrzeb śp. o. Stanisława Stańczyka odbędzie się w piątek, 12.10.2012 r. w Tuchowie. Msza św. pogrzebowa w bazylice Matki Bożej Tuchowskiej rozpocznie się o godz. 10:30.

(Informacja: www.klasztor.tuchow.pl 2012-10-11


Rozwój młodych talentów poprzez organizację kursów nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu. Nabór osób do projektu który jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tytuł projektu: "Rozwój młodych talentów poprzez organizację kursów nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu" W ramach projektu zaplanowano prowadzenie bezpłatnych kursów nauki gry: na gitarze dla 10 osób, na perkusji dla 5 osób i na keyboardzie dla 5 osób, oraz kurs nauki śpiewu dla 15 osób. Zajęcia nauki gry na instrumentach będą prowadzone indywidualnie w wymiarze jednej godziny tygodniowo, natomiast zajęcia nauki śpiewu będą odbywać się grupowo po dwie godziny w tygodniu i indywidualnie w wymiarze pięć godzin na cały projekt. W projekcie mogą uczestniczyć osoby uczące się w wieku od 9-19 lat, projekt będzie trwał od października 2012 do czerwiec 2013 roku. Przyjmowanie zgłoszeń będzie na plebani w dniach od 8 do 10 października w godzinach od 18:45 do 20:00. (Informacja: www.szynwald.diecezja.tarnow.pl 2012-10-07) 

Rozwój młodych talentów poprzez organizację kursów nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018