Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 13
Poprzedni tydzień: 496
Poprzedni miesiąc: 927
Ogółem: 98776

Poland 84%Poland
United States 13.5%United States
United Kingdom 0.6%United Kingdom
Austria 0.5%Austria
Canada 0.3%Canada
   
 
   
   

Archiwum artykułów - 2015 Maj

Święto Najświętszej Maryi Matki KościołaŚwięto Najświętszej Maryi Matki Kościoła.  Święto Matki Kościoła jest obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego które było początkiem działalności Kościoła. Maryja jest Matką Kościoła, gdyż dała życie Synowi Bożemu. Z wysokości krzyża Jezus Chrystus ofiarował Ją nam wszystkim za Matkę, którzy jak Ona uwierzą Bożemu słowu zostaną zbawieni. Maryja umacnia Kościół swą modlitwą i wstawia się za nami u swego syna, trwa przy nas tak jak matka. Słuchajmy słów Maryi jako swojej Matki Kościoła w niebie, tak jak słuchała ich Maryja i wypełniajmy je wiernie jak Ona je wypełniała pokornie i bez zwątpienia. Ten zaszczytny tytuł teologowie Maryi nadali już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W 1968 roku Paweł VI w tak zwanym Credo Pawłowym potwierdził że Maryja jest Matką Kościoła. W dwudziestym wieku za zgodą Pawła VI święto to zostało wprowadzone przez Episkopat Polski do polskiego kalendarza liturgicznego.(2015-05-25)  


Zesłanie Ducha Świętego, wydarzenie które miało miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Na zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił duch święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty. Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed Jego wniebowstąpieniem. A w Dziejach Apostolskich czytamy: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..." (Dz 2,1-11). Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek Kościoła, Bóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn Boży nauczał osobiście na ziemi a jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. Jest to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. (2015-05-24) 


Msza św. z udziałem Scholi Gregoriańskiej. Schola Gregoriańska, która działa przy parafii NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie uświetni uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W niedzielę 24 maja 2015 roku chór zaśpiewa po łacinie podczas Mszy Świętej o godz. 9.00. Eucharystia podczas której części stałe Mszy św. jak również pieśni śpiewane są po łacinie odprawiana jest w Szynwałdzie raz w miesiącu. We wtorek 26 maja chórzyści będą modlić się Litanią Loretańską. Modlitwa po łacinie zabrzmi podczas nabożeństwa majowego o godz. 17.30. Pomysłodawcą i założycielem Scholi gregoriańskiej przy parafii w Szynwałdzie jest ks. Waldemar Wołek, duszpasterz parafii. Chór powstał w 2012 roku. Ks. Waldemar Wołek przewodniczy ponadto w każdą środę o godz. 7.00 Mszy św. sprawowanej po łacinie. Wikariusz parafii wprowadził takie Eucharystie. Od kilku lat wierni chętnie włączają się w modlitwę. Parafia w Szynwałdzie pozostaje wierna tradycji. Małgorzata Miczek - Zabawa (fot. Plebanek S. 2015-05-22)


Wniebowstąpienie Pańskie czyli wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone jest corocznie w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem nad grzechem. Jezus przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu przebywał wśród uczniów, na Górze Oliwnej w obecności uczniów Jezus wstąpił do nieba. W ewangelii świętego Jana czytamy te słowa: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Dni po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego, w kościołach odprawiana jest Nowenna do Ducha Świętego. Z ołtarza zabiera się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, pozostają natomiast paschał i krzyż z przewieszoną czerwoną stułą. (Obecnie święto Wniebowstąpienia przenoszone jest na niedzielę po tradycyjnym czwartku Wniebowstąpienia). (2015-05-17)


Dni Krzyżowe. Dni Krzyżowe obchodzone są w poniedziałek wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim. W te dni modlimy się o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych, w naszej parafii jest odprawiana msza św. z procesją do krzyża na Cmentarzu Parafialnym. Obchody Dni Krzyżowych wprowadził w Galii około 470 roku biskup diecezji Vienne – Mamert, było to związane z klęskami nieurodzaju, trzęsień ziemi oraz wojen. (fot. Plebanek S. 2015-05-14)

Zobacz wszystkie zdjęcia w albumie "Dni Krzyżowe 11-13 maj 2015" ››

I Komunia Święta. W niedzielę 3 Maja w naszej Parafii przystąpiło do I Komunii Świętej 38 dzieci które przygotował ks. Waldemar Wołek. Uroczysta msza rozpoczęła się przed kościołem następnie dzieci przeszły do kościoła. Pierwszej komunii dzieciom udzielił ks. proboszcz Józef Michalski jak również wygłosił kazanie. Jako dary dzieci złożyły między innymi 10 ornatów świece chleb i wino oraz katechizm. Na zakończenie dzieci złożyły przysięgę abstynencji co najmniej do 18 roku życia. (fot. Plebanek S. 2015-05-05)

Zobacz wszystkie zdjęcia w albumie "I Komunia święta – parafia Szynwałd 2015" ››


Pierwsza Komunia ŚwiętaPierwsza komunia święta w Kościele Parafialnym w Szynwałdzie 3 Maj 2015 rok. W dniu Twojej Pierwszej Komunii Świętej, życzymy Ci, abyście zawsze kroczyli drogą Jezusową, czyli drogą prawdy, miłości i wiary, aby Dobry Bóg miał Cię zawsze w swojej opiece. Aby Twoje serce było bez skazy, a miłosierny Jezus zamieszkał w nim na zawsze. Komunia Święta jest następnym etapem w Twoim życiu, przez przyjecie Komunii Świętej będziecie głębiej przynależeć do Boga i Kościoła. Niech ta świadomość pomoże Wam wybierać i czynić dobro. Kochaj swoich rodziców, jak Bóg umiłował Ciebie, czyli mocno i bezinteresownie. Bądź dumny z tego, że jesteś chrześcijaninem. W tym roku dzieci do I Komunii przygotowywał ks. Grzegorz Sroka.

Ukochane małe dziecię,
Gdy chcesz szczęście mieć na świecie.
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Nade wszystko miłuj Boga.
   Bóg Cię widzi, choć się skryjesz,
Strzeż się grzechu póki żyjesz.
Każdy dzień co Ci upłynie
Świadczyć ma o dobrym czynie.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli.
Ale pomnij że Bóg w niebie,
Ma w opiece zawsze Ciebie
  Jesteście dzisiaj bardzo piękni
Przed ołtarzem dzisiaj klęknij
A gdy przyjdzie zła pokusa
Ukryj się w Ramionach Chrystusa

 (2015-05-04)


Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W kościele katolickim w Polsce uroczystość jest obchodzona trzeciego maja, jest to związane z wydarzeniami z historii Polski. Obrony Jasnej Góry w 1655 roku, śluby króla Jana Kazimierza powierzające w opiekę Polskę Matce Bożej, jak również uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to dzień podziękowania Matce Bożej za opiekę nad narodem Polskim który trwa już od wieków. W lipcu 1920 roku episkopat Polski wobec najazdu sowieckiego ponownie wybiera Maryję na Królową Polski. Później święto to zatwierdził dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. 16 maja 1956 roku w dniu świętego Andrzeja Boboli ksiądz kardynał Stefan Wyszyński internowany w Komańczy, napisał ponowienie ślubów lwowskich, które wpłynęło znacząco na odnowę w Polsce. Jasnogórskie Śluby Narodu złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia. 3 maja 1966 roku w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. 1 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II ofiarował i poświęcił nowe złote korony dla obrazu Matki Bożej Królowej Polski. (2015-05-02)

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018