Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 26
Poprzedni tydzień: 113
Poprzedni miesiąc: 1027
Ogółem: 100288

Poland 84.4%Poland
United States 10.5%United States
Canada 3.2%Canada
Germany 1.3%Germany
Italy 0.4%Italy
   
 
   
   

Archiwum artykułów - 2016 Maj

Kopie znaków ŚDM w parafii pw. NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie – transmisja na żywo w radiu RDN MałopolskaDobiega końca peregrynacja kopii znaków ŚDM w dekanacie Tarnów – Wschód. W czwartek, 23 czerwca, przybędą do parafii pw. NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie. Uroczysta Msza Św. o 18.00 będzie transmitowana na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Eucharystii będzie przewodniczył ks. Józef Michalski, proboszcz parafii w Szynwałdzie a kazanie wygłosi ks. Paweł Górski, diecezjalny koordynator przygotowań do ŚDM. Parafia w Szynwałdzie jest 11 w dekanacie, do której przybędą kopie znaków ŚDM. To spotkanie będzie wyjątkowe, bo tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży. Dotychczas przeżywaliśmy wszystko w duchu minionych ŚDM, tym razem to jest już ostatnia prosta przed wydarzeniami w Krakowie. Teraz chcemy przygotować serca, żeby to spotkanie z papieżem Franciszkiem przyniosło oczekiwane owoce – zaprasza ks. Grzegorz Sroka, dekanalny duszpasterz młodzieży i wikariusz parafii w Szynwałdzie. Modlitwa przy znakach odbędzie się w duchu czuwań Taize. Na zakończenie młodzi spotkają się na wspólnej zabawie, którą poprowadzą wodzireje brzescy. Znaki ŚDM, które pielgrzymowały po dekanacie Tarnów – Wschód to replika krzyża, który każda grupa pielgrzymkowa niosła w ubiegłym roku na Jasną Górę podczas Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej oraz ikona obrazu Matki Bożej. (2016-06-21)

Posłuchaj księdza Grzegorza Sroki:


Msza prymicyjna ks. Tomasza Chrupka naszego rodaka. W niedzielę odbyła się msza prymicyjna ks. Tomasza, w której brali udział liczni parafianie oraz siostry zakonne i księża rodacy z naszej parafii. Przybyli również księża z sąsiednich parafii a kazanie wygłosił ks. prof. Michał Bednarz pochodzący ze Skrzyszowa. Ks. Tomasz udzielił błogosławieństwa przez włożenie rąk na głowę swoim rodzicom rodzinie, księżom i zakonnicom przybyłym na mszę św. oraz wszystkim uczestnikom mszy św. Po procesji dzieci w pięknym wieńcu odprowadziły księdza Tomasza wraz z rodzicami do remizy OSP na wspólny obiad z zaproszonymi gośćmi zobacz wszystkie filmy w zakładce Prymicje ks. Tomasza Chrupka ››. (fot. Plebanek Stanisław 2016-05-31)


Przywitanie ks. prymicjanta Tomasza Chrupka na granicy Szynwałdu i w kościele parafialnym w Szynwałdzie. Ksiądz prymicjant odprawił również swoją pierwszą majówkę. (fot. Plebanek Stanisław 2016-05-29)

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii - Przywitanie neoprezbitera ks. Tomasza na granicy Szynwałdu 28 maj 2016 ››

Przywitanie ks. prymicjanta Tomasza Chrupka na granicy Szynwałdu

(film zrealizował Stanisław Podraza)


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Kościół wspomina w ten dzień Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce obchodzi się to święto w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon, Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii w czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Robert ustanowił w 1246 roku taką uroczystość dla diecezji Liège. Do rozpowszechnienia się tego święta przyczynił się w 1263 roku cud eucharystyczny w Bolsenie. Podczas odprawiania mszy świętej kapłan po przeistoczeniu przypadkowo rozlał kilka kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w krew. Korporał na którym widoczna jest krew znajduje się w katedrze w Orvieto, w 1264 roku papież Urban IV bullą Transiturus wprowadził tę uroczystość w całym Kościele. Jednak w wyniku śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, czyli formalnie uroczystość nie została wprowadzona, uczynił to dopiero papież Jan XXII. Obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem, kapłan zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. (fot. Plebanek Stanisław 2016-05-26) 

Święto Bożego Ciała w Szynwałdzie 2016

Procesja do czterech ołtarzy na Boże Ciało

(film zrealizował Stanisław Podraza)


Święcenia diakona Tomasza Chrupka. Z radością informujemy, że w najbliższą sobotę, tj. 28 maja o godzinie 9:00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie nasz Parafianin Diakon Tomasz Chrupek, Przyjmie święcenia Kapłańskie. O godzinie 16:00 będzie uroczyste powitanie Księdza Prymicjanta, następnie uroczyste powitanie w Kościele i życzenia, a o godzinie 17:30 Ksiądz Prymicjant odprawi majówkę. Mszę Świętą Prymicyjną Ksiądz Tomasz odprawi w niedzielę o godzinie 11:00. serdecznie zapraszamy. Pół godziny przed Mszą będą życzenia przygotowane przez dzieci i DSM. Polecamy Diakona Tomasza Panu Bogu na progu jego kapłańskiej drogi. (2016-05-25)

kstomasz


Święto Najświętszej Maryi Matki KościołaŚwięto Najświętszej Maryi Matki Kościoła.  Święto Matki Kościoła jest obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego które było początkiem działalności Kościoła. Maryja jest Matką Kościoła, gdyż dała życie Synowi Bożemu. Z wysokości krzyża Jezus Chrystus ofiarował Ją nam wszystkim za Matkę, którzy jak Ona uwierzą Bożemu słowu zostaną zbawieni. Maryja umacnia Kościół swą modlitwą i wstawia się za nami u swego syna, trwa przy nas tak jak matka. Słuchajmy słów Maryi jako swojej Matki Kościoła w niebie, tak jak słuchała ich Maryja i wypełniajmy je wiernie jak Ona je wypełniała pokornie i bez zwątpienia. Ten zaszczytny tytuł teologowie Maryi nadali już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W 1968 roku Paweł VI w tak zwanym Credo Pawłowym potwierdził że Maryja jest Matką Kościoła. W dwudziestym wieku za zgodą Pawła VI święto to zostało wprowadzone przez Episkopat Polski do polskiego kalendarza liturgicznego. (2016-05-16)  


Majówki przy kapliczkach. Kultywujmy tradycję odmawiania majówek przy kapliczkach których w naszej parafii jest dużo. Obecnie tradycja ta już zanika, teraz w Szynwałdzie są odmawiane majówki zaledwie przy paru kapliczkach. Fragment majówki odprawionej 22 maja 2014 roku przy kapliczce Matki Boskiej Fatimskiej na granicy ze Skrzyszowem, droga Tarnów – Ryglice możesz zobaczyć poniżej. Zobacz również część majówki odprawionej przy krzyżu Szynwałd/Japonia z 23 maja 2014 roku. Majówka została pięknie odśpiewana za co paniom, młodzieży i dzieciom należą się podziękowania. (2016-05-16)

Majówka przy kapliczce Matki Boskiej Fatimskiej na granicy ze Skrzyszowem z 22 maja

Majówka przy krzyżu Szynwałd/Japonia na skrzyżowaniu z 23 maja


Zesłanie Ducha Świętego, wydarzenie które miało miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Na zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił duch święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty. Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed Jego wniebowstąpieniem. A w Dziejach Apostolskich czytamy: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..." (Dz 2,1-11). Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek Kościoła, Bóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn Boży nauczał osobiście na ziemi a jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. Jest to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. (2016-05-15) 


Wniebowstąpienie Pańskie czyli wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone jest corocznie w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem nad grzechem. Jezus przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu przebywał wśród uczniów, na Górze Oliwnej w obecności uczniów Jezus wstąpił do nieba. W ewangelii świętego Jana czytamy te słowa: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Dni po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego, w kościołach odprawiana jest Nowenna do Ducha Świętego. Z ołtarza zabiera się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, pozostają natomiast paschał i krzyż z przewieszoną czerwoną stułą. (Obecnie święto Wniebowstąpienia przenoszone jest na niedzielę po tradycyjnym czwartku Wniebowstąpienia). (2015-05-08)

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018