Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 13
Poprzedni tydzień: 496
Poprzedni miesiąc: 927
Ogółem: 98776

Poland 84%Poland
United States 13.5%United States
United Kingdom 0.6%United Kingdom
Austria 0.5%Austria
Canada 0.3%Canada
   
 
   
   

Archiwum artykułów - 2013 Maj

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Kościół wspomina w ten dzień Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce obchodzi się to święto w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon, Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii w czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Robert ustanowił w 1246 roku taką uroczystość dla diecezji Liège. Do rozpowszechnienia się tego święta przyczynił się w 1263 roku cud eucharystyczny w Bolsenie. Podczas odprawiania mszy świętej kapłan po przeistoczeniu przypadkowo rozlał kilka kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w krew. Korporał na którym widoczna jest krew znajduje się w katedrze w Orvieto, w 1264 roku papież Urban IV bullą Transiturus wprowadził tę uroczystość w całym Kościele. Jednak w wyniku śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, czyli formalnie uroczystość nie została wprowadzona, uczynił to dopiero papież Jan XXII. Obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem, kapłan zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. (2013-05-30) 


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W ten dzień oddajemy cześć Bogu w trzech Osobach: Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, uroczystości tę obchodzi się zaraz po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Już starożytni teologowie i Ojcowie Kościoła twierdzili że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym. "Trójca Święta" to dogmatyczne określenie stwierdzające, że Bóg istnieje w trzech osobach jednocześnie jest jednym bytem, wszystkie te trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę. Dogmat został ostatecznie zatwierdzony na soborze konstantynopolitańskim w 381 roku. Święty Rupert, opat z Ottobeuren tak uzasadnia to że uroczystość obchodzimy w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: "Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia". W tym dniu kończy się okres Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. (2013-05-26) 


Ryglickie Dni Muzyki Chrześcijańskiej Koncert Finałowy. W niedzielę 19 maja 2013 roku odbył się koncert finałowy laureatów konkursu piosenki religijnej w Ryglicach pod hasłem "Chrześcijaninem Być". Zespół "Aplauz" z Gimnazjum w Szynwałdzie zdobył III miejsce w kategorii zespoły młodzieżowe. I III miejsce w kategorii soliści, które zdobyła Kinga Niemiec. (2013-05-22)


 

Koncert finałowy
II miejsce - zespół "Ichtis" - Ośrodek Kultury w Zalasowej
III miejsce - zespół "Aplauz" - Gimnazjum w Szynwałdzie
I miejsce - solistka Kinga Kluzek - Gimnazjum w Lubczy

Kategoria soliści - dzieci

I miejsce - Milena Kusek - "O Jezus Maryja" - Szkoła Podstawowa w Zalasowej
II miejsce - Natalia Michalska - Pałac Młodzieży z Tarnowa, najmłodsza uczestniczka
III miejsce - Laura Lasota - Pałac Młodzieży z Tranowa
I miejsce - Kinga Kluzek - Gimnazjum w Lubczy - (kategoria młodzieżowa)


Święto Najświętszej Maryi Matki KościołaŚwięto Najświętszej Maryi Matki Kościoła. Święto Matki Kościoła jest obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego które było początkiem działalności Kościoła. Maryja jest Matką Kościoła, gdyż dała życie Synowi Bożemu. Z wysokości krzyża Jezus Chrystus ofiarował Ją nam wszystkim za Matkę, którzy jak Ona uwierzą Bożemu słowu zostaną zbawieni. Maryja umacnia Kościół swą modlitwą i wstawia się za nami u swego syna, trwa przy nas tak jak matka. Słuchajmy słów Maryi jako swojej Matki Kościoła w niebie, tak jak słuchała ich Maryja i wypełniajmy je wiernie jak Ona je wypełniała pokornie i bez zwątpienia. Ten zaszczytny tytuł teologowie Maryi nadali już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W 1968 roku Paweł VI w tak zwanym Credo Pawłowym potwierdził że Maryja jest Matką Kościoła. W dwudziestym wieku za zgodą Pawła VI święto to zostało wprowadzone przez Episkopat Polski do polskiego kalendarza liturgicznego. (2013-05-20)


Zesłanie Ducha Świętego, wydarzenie które miało miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Na zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił duch święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty. Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed Jego wniebowstąpieniem. A w Dziejach Apostolskich czytamy: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..." (Dz 2,1-11). Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek Kościoła, Bóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn Boży nauczał osobiście na ziemi a jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. Jest to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. (2012-05-19)


RYGLICKIE DNI MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. 17 maja 2013 przesłuchania konkursowe, 19 maja 2013 roku koncert finałowy piosenki religijnej. Zbliża się maj –festiwalowy miesiąc muzyki chrześcijańskiej w gminie Ryglice. Co roku staramy się wspólnie z duszpasterstwem młodzieży właśnie na wiosnę krzewić kulturę chrześcijaństwa, wśród młodych i wśród osób potrzebujących znaleźć postawę chrześcijanina. Oczekujemy iż w regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej "Chrześcijaninem Być" udział weźmie liczna grupa wykonawców nie tylko z terenu naszej gminy ale i całego regionu. Zawsze gwarantujemy bardzo profesjonalne jury które ocenia uczestników konkursu i wytycza nowe standardy. W pełnym zaufaniu do Opatrzności zaprosimy potem na plenerowy Koncert Finałowy z udziałem laureatów konkursu, który odbywa się u stóp świątyni ryglickiej na stopniach kościoła Parafii pw. Św. Katarzyny. Dyrektor Ośrodka Kultury w Ryglicach Teresa Lisak. (fot. www.ryglice.pl 2013-05-17)

Miesiąc muzyki chrześcijańskiej

 

 


Koncert Papieski. Z okazji urodzin patrona Zespołu Szkoły Podstawowej Nr. 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie. Koncert odbędzie się 22 maja 2013 roku we środę w Kościele Parafialnym w Skrzyszowie (po mszy świętej około godziny 18:45). Na koncert serdecznie zaprasza Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły. (fot. www.skrzyszow.pl 2013-05-16)

Koncert Papieski

Wniebowstąpienie Pańskie czyli wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone jest corocznie w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem nad grzechem. Jezus przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu przebywał wśród uczniów, na Górze Oliwnej w obecności uczniów Jezus wstąpił do nieba. W ewangelii świętego Jana czytamy te słowa: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Dni po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego, w kościołach odprawiana jest Nowenna do Ducha Świętego. Z ołtarza zabiera się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, pozostają natomiast paschał i krzyż z przewieszoną czerwoną stułą. (Obecnie święto Wniebowstąpienia przenoszone jest na niedzielę po tradycyjnym czwartku Wniebowstąpienia). (2013-05-12)


(2013-05-10)


Pierwsza komunia święta w Kościele Parafialnym w Szynwałdzie 5 Maj 2013 rok

Pierwsza Komunia Święta

W dniu Twojej Pierwszej Komunii Świętej, życzymy Ci, abyś zawsze kroczył drogą Jezusową, czyli drogą prawdy, miłości i wiary, aby Dobry Bóg miał Cię zawsze w swojej opiece. Aby Twoje serce było bez skazy, a miłosierny Jezus zamieszkał w nim na zawsze. Komunia Święta jest następnym etapem w Twoim życiu, przez przyjecie Komunii Świętej będziecie głębiej przynależeć do Boga i Kościoła. Niech ta świadomość pomoże Wam wybierać i czynić dobro. Kochaj swoich rodziców, jak Bóg umiłował Ciebie, czyli mocno i bezinteresownie. Bądź dumny z tego, że jesteś chrześcijaninem.

Ukochane małe dziecię,
Gdy chcesz szczęście mieć na świecie.
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Nade wszystko miłuj Boga.
Bóg Cię widzi, choć się skryjesz,
Strzeż się grzechu póki żyjesz.
Każdy dzień co Ci upłynie
Świadczyć ma o dobrym czynie.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli.
Ale pomnij że Bóg w niebie,
Ma w opiece zawsze Ciebie
Jesteście dzisiaj bardzo piękni
Przed ołtarzem dzisiaj klęknij
A gdy przyjdzie zła pokusa
Ukryj się w Ramionach Chrystusa

 

(2013-05-05)


Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W kościele katolickim w Polsce uroczystość jest obchodzona trzeciego maja, jest to związane z wydarzeniami z historii Polski. Obrony Jasnej Góry w 1655 roku, śluby króla Jana Kazimierza powierzające w opiekę Polskę Matce Bożej, jak również uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to dzień podziękowania Matce Bożej za opiekę nad narodem Polskim który trwa już od wieków. W lipcu 1920 roku episkopat Polski wobec najazdu sowieckiego ponownie wybiera Maryję na Królową Polski. Później święto to zatwierdził dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. 16 maja 1956 roku w dniu świętego Andrzeja Boboli ksiądz kardynał Stefan Wyszyński internowany w Komańczy, napisał ponowienie ślubów lwowskich, które wpłynęło znacząco na odnowę w Polsce. Jasnogórskie Śluby Narodu złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia. 3 maja 1966 roku w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. 1 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II ofiarował i poświęcił nowe złote korony dla obrazu Matki Bożej Królowej Polski.(2013-05-03) {mp3}mowa11/xkrulpo{/mp3}

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018