Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 13
Poprzedni tydzień: 496
Poprzedni miesiąc: 927
Ogółem: 98776

Poland 84%Poland
United States 13.5%United States
United Kingdom 0.6%United Kingdom
Austria 0.5%Austria
Canada 0.3%Canada
   
 
   
   

Archiwum artykułów - 2013 Marzec

Zmartwychwstanie Jezusa ChrystusaWielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dokładnie te wydarzenia opisuje święty Jan ewangelista: "Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych" (J 20,1-9). Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się wigilią wielkanocną. Czas tej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W 40. dniu obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.(2013-03-31) {mp3}mowa11/xwniedz{/mp3}


Życzę Wam, Alleluja, AllelujaŻyczę Wam, Alleluja, Alleluja! wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel, Waszego świata odkupiciel więc niech będzie koniec złemu i oddajmy hołd nasz Jemu, radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do waszego rodzinnego życia. Wielkanoc to święta zmartwychwstania, to czas wiary poznania niech święta wielkiej nocy pełne będą boskiej mocy. Niech zdrowie dopisuje Jajko dobrze smakuje. Życzę Wam i całej Waszej rodzinie abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto "zmartwychwstania". (2013-03-30) {mp3}mowa11/xzyczwi{/mp3}


Wielka SobotaWielka Sobota to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia poprzedzający święto Zmartwychwstania. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. W Wielką Sobotę wierni modlą się przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Zgodnie ze starym polskim obyczajem, przy symbolicznym Grobie Pańskim czuwa warta u nas są to strażacy w galowych mundurach. W Polsce i niektórych sąsiednich krajach tradycyjnie wierni przynoszą do kościoła w tym dniu potrawy wielkanocne aby je poświęcić. Święci się chleb - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajka, które symbolizują nowe życie. W kościołach święcony jest ogień, paschał i woda chrzcielna, odnawiane są także przyrzeczenia sakramentu chrztu świętego. Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. (2013-03-30)


Wielki piątekWielki piątek. W Wielki Piątek kościół katolicki nie sprawuje liturgii eucharystycznej jest to dzień najgłębszej żałoby, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego - w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii świętego Jana. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. (2013-03-29) {mp3}mowa11/xwpiate{/mp3}

 {youtube}Z6tsVfDmAgI|640|440{/youtube}


W Wielki Czwartek odprawia się mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Jest ona pamiątką ostatniej wieczerzy którą Jezus spożył ze swoimi uczniami na dzień przed męką i śmiercią na krzyżu. Podczas tej wieczerzy Jezus przemienił chleb w swoje ciało i wino w krew. Został w ten sposób ustanowiony sakrament Eucharystii, ta celebracja rozpoczyna święte Triduum paschalne. Z sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej związana jest posługa kapłańska, kościół świętuje ustanowienie przez Jezusa sakramentu kapłaństwa. Święty Jana pisze że podczas tej wieczerzy Jezus umył uczniom nogi na znak pokory i wskazując, że mają być sługami. Miłość ta ma polegać na codziennej służbie bliźniemu według słów Jezusa: "Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem." Po Wieczerzy Jezus z apostołami poszedł do ogrodu Getsemani aby tam się modlić i wypowiedział te słowa: "Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" (Mt 26,39). Po modlitwie Jezus został zdradzony przez Judasza i pojmany przez żołnierzy, wtedy to wszyscy apostołowie opuścili Jezusa. W nocy w domu Kajfasza, najwyższego kapłana Wysoka Rada orzekła, że Jezus powinien być skazany na śmierć. W wielki czwartek podczas mszy zostaje przeniesione Ciało Chrystusa do ciemnicą, będzie przy nim można czuwać do późnych godzin wieczornych. W czasie mszy po odśpiewaniu hymnu Chwała na wysokości Bogu, milkną organy, dzwony a dzwonki są zastępowane stukotem drewnianych kołatek. Tabernakulum jest puste i otwarte, gaśnie wieczna lampka a ołtarz stoi pusty. (2013-03-28) {mp3}mowa11/xwczwar{/mp3}


Uroczystość Zwiastowania PańskiegoUroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest 25 marca, na 9 miesięcy przed uroczystością Bożego Narodzenia. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi niewiasty z Nazaretu by zwiastować Jej że to na Niej spełnią się obietnice Boże. Jej Syn którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego będzie Synem samego Boga. Uroczystość Zwiastowania obchodzono w Kościele Wschodnim już od V wieku a na zachodzie od czasów papieża świętego Grzegorza Wielkiego. Jest to najstarsze święto ku czci Matki Boskiej, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego chcemy bronić każdego poczętego życia pod sercem matki. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Jest to dobra okazja by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi aborcja. Jest to dobry dzień aby podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. (artykuł dodany / 2013-03-25) {mp3}mowa11/xzwiasto{/mp3}


Niedziela palmowa. Uroczystości Niedzieli Palmowej została ustanowiona na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Jezusa przed wjazdem do Jerozolimy w okolicy Betfage, polecił dwóm uczniom by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osiołka. Jezus usiadł na osiołku i wjechał do Jerozolimy, lud wyszedł mu na spotkanie i słał pod nogi płaszcze, gałązki palmowe wołając: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! W ten sposób spełniły się słowa ze Starego Testamentu: ”Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny — jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy" (Za 9,9). Rozpoczyna się odtąd czas przygotowania wyciszenia i duchowego przeżywania męki Chrystusa. Palma to symbol czci, hołdu pokoju i odradzającego się życia, wierni przynoszą w tym dniu do kościoła palmy do poświęcenia. Zwyczaj święcenia palm wprowadzono do liturgii dopiero w XI wieku, bogate tradycje wykonywania palm wielkanocnych są w Lipnicy Murowanej. Odbywa się tam co roczny konkurs na najdłuższą i najpiękniejszą palmę są one zdobione baziami oraz kwiatami z bibuły, niektóre palmy mają wysokość kilkudziesięciu metrów. Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży. (2013-03-24) {mp3}mowa11/xpalmow{/mp3}


Papież FranciszekMamy papieża! Kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny został następcą świętego Piotra. Przyjął imię Franciszek. O godz. 19.06 nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym na znak, że kardynałowie uczestniczący w konklawe dokonali ważnego wyboru, a ich wybór został przyjęty. Niemal natychmiast na papieskim koncie na Twitterze "@pontifex" pojawił się wpis "HABEMUS PAPAM FRANCISCUM". Kto został nowym Papieżem i jakie przyjął imię, dowiedzieliśmy się po kilkadziesięciu minutach. Oznajmił to światu z balkonu Bazyliki Watykańskiej kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran. Nowo wybrany papież Franciszek - pierwszy w dziejach Kościoła papież z Ameryki Południowej pokazał się światu na balkonie Bazyliki Świętego Piotra niedługo później. Ten wybór kardynałów skomentował rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi, który przyznał, że jest zaskoczony wyborem Jorge Maria Bergoglia z Argentyny na papieża. Podkreślił, że imię Franciszek wyraża "prostotę i ewangeliczne świadectwo". Swoje zaskoczenie ks. Lombardi podkreślił podczas briefingu. - Nie wiem, co powiedzieć, jestem w całkowitym szoku, uczestniczę w tym momencie radości Kościoła, ale muszę najpierw odnaleźć się w tej nowej sytuacji - przyznał watykański rzecznik. - To niespodzianka, która wyraża odwagę kardynałów. Dodał, że "po raz pierwszy mamy papieża, pochodzącego z innego kontynentu". - Bracia i siostry, dobry wieczór - tymi słowami przywitał się z wiernymi nowy papież. - Zdaje się, że kardynałowie znaleźli papieża na końcu świata – mówił Ojciec święty. Nowy papież modlił się z tłumami w intencji papieża – emeryta Benedykta XVI. Poprosił, aby modlić się także za niego. Kardynał był arcybiskupem Buenos Aires. Ukończył studia na kierunku chemia, po czym rozpoczął swoją formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił jednak do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później. W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też na Wydziale Teologii. Był również rektorem kolegium w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel. W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Życiorys - Radio Watykańskie Zdjęcia z TV Watykan. (Informacja: www.diecezja.tarnow.pl 2013-03-14){mp3}mowa13/xfranciszek1{/mp3}

{youtube}gYUq7HEmILQ|640|360{/youtube}


Kapłani wypełniają ankietę. Biskup tarnowski Andrzej Jeż pyta księży o istotne sprawy duszpasterskie jakie w przyszłości powinny być podjęte w diecezji. Ankieta, która zawiera prawie 70 pytań to inicjatywa ordynariusza diecezji. "Bardzo liczymy na to, że ankieta duszpasterska da nam bardzo dobre rozeznanie na temat aktualnej sytuacji Kościoła tarnowskiego i wyznaczy kierunki dalszej pracy duszpasterskiej. Jest możliwością wypowiedzenia się wszystkich kapłanów na temat diecezji, głównych nurtów pracy duszpasterskiej i jej przyszłego rozwoju" – powiedział Radiu RDN Małopolska, biskup tarnowski Andrzej Jeż. Pytania dotyczą wszystkich obszarów życia Kościoła. To m.in. duszpasterstwo, administrowanie parafiami, formacja kapłańska, katechizacja, funkcjonowanie seminarium i instytucji diecezjalnych. Ankietę otrzymali księża dziekani, którzy przekażą ją do wszystkich kapłanów. Jest ona anonimowa. Wnioski będą opracowane w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. (Informacja: www.diecezja.tarnow.pl 2013-03-06) {mp3}mowa13/xankieta{/mp3}

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 - 2018